Nyheter

Denne murbygningen rehabiliteres fremfor å rive for å bygge nytt.

Ikke mindre behov for blikk ved rehabilitering

Fremtiden innebærer mer rehabilitering av gamle bygg, fremfor å bygge nytt. Men SINTEF som forsker på dette fagområder understreker at det fortsatt blir behov tjenester fra blikkenslagere.

Publisert

Entreprenører i byggebransjen må forberede seg på at i fremtiden blir det stadig flere prosjekter med rehabilitering, fremfor å bygge nytt.

– Livsløpsperspektivet blir stadig viktigere, og derfor vil det være stadig økende grad av rehabilitering, sier senior forretningsutvikler, Steinar Grynning.

Han viser til at både BNL, SINTEF og statlige myndigheter ser for seg at det må bli større fokus på å ta vare på gamle bygg, fremfor å rive dem og bygge nytt.

SINTEF har et gammelt kontor- og laboratoriebygg i Oslo fra 1965 som står foran oppgraderinger. Her stod valget mellom å rive og bygge nytt, eller å rehabilitere. Nå er det siste valgt, men med en større oppgradering enn vanlig. Dette innebærer en del arbeid også for blikkenslagerne.

– Her blir det både en del aluminiumsprofiler, parapetbeslag og andre arbeider fra blikkenslagerne, sier Grynning.

Holdbarhet viktig

Han presiserer at det isolert sett kan være fordel å bruke andre materialer enn metall for å få ned CO2-avtrykket, men at det likevel i fremtiden ikke er snakk om at metall ikke skal brukes på bygg.

– På bygg kan du ikke bare isolert ta hensyn til et materiale som gir lavest CO2-avtrykk klimamessig. Det skal også vare lenge og tåle forholdene her i Norge. Derfor vil metall fortsatt være aktuelt og blikkenslagerne trenger ikke å bekymre seg for at det blir mindre arbeid for dem.

Grynning peker likevel på at det er viktig for bransjen å følge med i utviklingen, for den vil påvirke alle fag. De store nye kontorbyggene kan det bli færre av, til fordel for rehabilitering av alle de byggene som står der i dag.

Redusere CO2

For murbygningen til SINTEF i Oslo er det snakk om en total rehabilitering som også vil bidra til en modernisering av et eldre og levedyktige bygg som kan minske unødvendig materialproduksjon og tilhørende CO2-utslipp.

Men ikke bare skal de pusse opp den gamle bygningen slik det ofte skjer. Her skal de også utvikle og prøve ut nye fasadeteknologier som vil gi det beste fra nybyggenes verden, uten å bygge nytt. Med dette prosjektet ønsker SINTEF å avlive myten om at nye bygg alltid er grønnest. I stedet for å rive det aldrende bygget vil de modernisere det gjennom et kombinert rehabiliterings- og innovasjonsprosjekt.

Full drift

Bygget skal, som et av de første i Norge, gå gjennom en dobbel forvandling fra et gammelt yrkesbygg til et moderne, mens det er i full drift.

Vindusløsningene skal gi like mye dagslys inne som nye kontorbygg har, og det blir bygd om til «passivhus» med ekstrem lavt behov for tilført energi og innfrir på komfort og brukskvalitet.

– Bare det at de ansatte slipper å flytte mens arbeidet pågår sparer en del i klimaregnskapet, påpeker Grynning. Element Arkitekter er arkitekter på prosjektet og arbeidet startet opp i april. 

Powered by Labrador CMS