Nyheter

KOLLEGER: Helst bør de som leies inn, komme fra egen bransje, ikke fra bemanningsbransjen, mener styrelederen i Byggebransjens Uropatrulje.

– Innleie bør skje fra egen bransje

– Det er den beste løsningen om man klarer det, sier styreleder Roy Skorstad i Byggebransjens Uropatrulje.

Publisert

I Byggebransjens Uropatrulje i Trondhjem er det også delte meninger om regjeringens forslag til innleieforbud.

– Ettersom Byggebransjens Uropatrulje har eiere både i Fellesforbundet og på arbeidsgiversiden, har vi folk som er positive til forbud mot innleie, og andre som ikke ønsker det. Generelt kan jeg si: Skal de først endre regelverket, må resultatet bli at det fører til mer seriøsitet. Innleiereglene blir dessverre ofte misbrukt av enkelte useriøse aktører, sier Skorstad.

Innleie fra egen bransje

Det bør være en regel at om man først skal leie inn noen, må det være seriøst. Ingen skal være innleid uten at de har fast ansettelse hos arbeidsgiver, understreker han.

DELT: – Vi har folk som er positive til forbud mot innleie, og andre som ikke ønsker det, sier styreleder Roy Skorstad i Byggebransjens Uropatrulje.

– Hvis flertallet bestemmer seg for at innleie skal være lov, må det være såpass seriøst at om det er fra bemanningsbransjen, så må hovedregelen være ingen midlertidig ansatte, sier Skorstad, og legger til:

– Men ideelt sett bør innleie skje fra egen bransje.

Trøndelagsavtalen består for eksempel av entreprenører i trondheimsområdet som leier arbeidskraft seg imellom, etter et initiativ fra Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

– Trondhjems Byggmesterlaug har også en tilsvarende avtale. Den beste løsningen er om man kan benytte slike avtaler, mener Skorstad.

Alt om de nye innleiereglene

Regjeringen vil forby innleie fra bemanningsforetak på byggeplasser på store deler av Østlandet. I en serie på seks reportasjer kan du lese mer om hva forslaget til nye regler innebærer og hvordan byggenæringen reagerer.

Serien er et samarbeid mellom fagbladene Blikkenslageren, Byggmesteren, Maleren, Murmesteren og Rørfag.

Har en del useriøse aktører

Useriøse aktører er fremdeles et betydelig problem, også i Trondheim. Derfor har Byggebransjens Uropatrulje anbefalt eierne å gå for tre nye år med patruljen, fra 2023 til 2025.

– Så får vi se hva de beslutter, sier Skorstad. Han påpeker at Byggebransjens Uropatrulje jobber med å avdekke useriøsitet, de driver ikke med bransjepolitikk. Det er bransjeorganisasjonenes oppgave.

– Vi har eiere med litt forskjellig syn, noe vi må respektere og balansere. Så lenge vi alle er enige i at vi skal ha en seriøs bransje.

Powered by Labrador CMS