Innovasjon

Protan ser at grønne tak er en del av fremtiden og satser mer på dette gjennom sitt nye produkt.
Protan ser at grønne tak er en del av fremtiden og satser mer på dette gjennom sitt nye produkt.

Blågrønne tak mot ekstrem-nedbør

Protan ser at fremtiden innebærer økt fokus på blågrønne tak som samler opp kraftig regnvann for å hindre flom etter ekstremnedbør. Derfor har de nå lansert en ny takløsning.

Publisert

Alle flate tak kan i prinsippet bruke den nye løsningen BlueProof Green, som nå er nå lansert for markedet, og er nominert til Byggenæringens innovasjonspris 2019.

– BlueProof Green er et spennende samspill mellom miljøvennlighet, verdiskapning og samfunnsnytte som skaper fordeler for flere målgrupper, sier salgssjef Bjørn Nordseth i Protan AS i en pressemelding.

Han ser en utvikling hvor det blir satt stadig større krav til at tak kan brukes for å samle opp vann som kommer i stadig striere strømmer fra himmelen etter klimaendringer. Målet er å samle opp vann på takene som forsinker renning ned i gater og andre områder som skaper flom.

BlueProof Green er et SINTEF-sertifisert konsept som kombinerer overvannshåndtering og grøntarealer, samtidig som byggets areal utnyttes optimalt.

BlueProof-funksjonaliteten bidrar til å hindre oversvømmelseskader som følge av ekstremnedbør ved at vannet holdes tilbake på taket før det gradvis og kontrollert dreneres ut i avløpsnettet. Protan GreenRoof er nyutviklete sjiktoppbygginger som gjør det mulig å ha BlueProof-løsninger under ulike typer grønne tak på toppen av bygget.

Kreative spillerom

Protan mener at den blågrønne løsningen gir arkitekter og utbyggere stort kreativt spillerom på husets femte fasade, hvor takflaten kan brukes til takhager, terrasser, grønne tak, idretts- og aktivitetsflater, birøkt og solceller.

– Overvannshåndtering og grøntarealer på taket vil kunne spare utbygger for store utgifter til nedgraving av fordrøyningsløsninger som rør, kassetter og magasiner, samt bortkjøring og deponering av ofte forurensede masser. Grønne tak og hager eller treningsfasiliteter på taket bidrar til økt livs- og bokvalitet for beboere og leietakere, og vil samtidig kunne gi høyere verdi på eiendommen, mener Protan.

De viser til at fra et samfunnsmessig perspektiv vil vannfordrøyning på tak bidra til å forhindre oversvømmelser og flom i det offentlige rom. I ytterste konsekvens kan det forhindre at forurenset flomvann påvirker drikkevanns-kretsløpet.

Biologisk mangfold

– Grønne tak bidrar til biologisk mangfold og kan gi livgivende omgivelser til sommerfugler, bier og humler som ellers fortrenges av urbanismen. Grønne tak blir sårt tiltrengte grønne lunger i stadig tettere bebygde byer og tettsteder, og bidrar til å binde svevestøv og skape bedre luftkvalitet, skriver Protan i pressemeldingen.

De mener slike grønne tiltak har ført til en kraftig økning i etterspørselen av grønne produkter og løsninger.

– BlueProof Green er en viktig brikke i et større puslespill som handler om bærekraftig og fremtidsrettet byggeskikk og tankesett. BlueProof Green svarer ikke bare på dagens krav og behov, men også på morgendagens, sier juryens leder Kristin Malonæs, direktør for Customer Operations i Innovasjon Norge i pressemeldingen.

 

 

Powered by Labrador CMS