Innovasjon

Sortering av materialer og utstyr skal bli enda bedre hos Langnes og Bakkan blikkenslagerforretning.
Sortering av materialer og utstyr skal bli enda bedre hos Langnes og Bakkan blikkenslagerforretning.

Ønsker enda bedre avfallshåndtering

De to bedriftene mener de har mer å hente på gjenvinning og tror de vil ha utbytte av å være pilotbedrifter i det nordiske avfallsprosjektet.

Publisert

I mange år har Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning AS og søsterbedriften Aircomfort Trøndelag i Verdal og Steinkjer fokusert på miljø. Derfor har de blitt Miljøfyrtårn og jobbet aktivt med resirkulering gjennom år. Nå er de to av bedriftene som er med på det nordiske avfallsprosjektet med mål om å redusere avfallsmengden med 30 prosent.

I tillegg er Førde Metallprodukter AS, Habi og Sagen & Co med i dette prosjektet.

Vi har enda mer å gå på for å få bedre utnyttelse av materialene som vi benytter. Vi jobber med å finne løsninger slik at vi får benytte skre til andre formål. Da får vi redusert det totale materialforbruket, og reduserer mengden avfall som blir levert til gjenvinning, sier formann Morten Langnes.

Resirkulering har vært en viktig del av det å være Miljøfyrtårn. Men med å være med i avfallsprosjektet ønsker de å få enda sterkere fokus på hva som kan gjøres for å minske avfallet fra bedriften. De har vært med på ett møte i fjor, og skal nå i gang med flere møter fremover for å utveksle erfaringer og ideer om hva som skal til for å bli enda bedre på håndtering av avfallet.

Vi ser at Statsbygg og Sykehusbygg med flere kommer med stadig strengere miljøkrav når det skal bygges. Derfor er det viktig å ha fokus på dette for å kunne være best mulig rustet for fremtiden, sier Langnes.

Rester av plater skal utnyttes mest mulig.
Rester av plater skal utnyttes mest mulig.

Utnytte platene

Han peker på at det ikke bare handler om å utnytte plater og materialer best mulig, men også å jobbe med arkitekter, kunder og leverandører for å velge materialer som er mest mulig miljøvennlige.

– Nå ser vi konturene av at vi kommer tidligere inn i prosjekter, og da kan vi være med og påvirke til riktig materialvalg. Også større entreprenører fokuserer stadig mer på avfall på byggeprosjekter, sier Langnes.

Han peker på at bedriften prøver å bestille så eksakt riktig mengde med materialer som mulig, men at det må tas høyde for tilleggsarbeider som ofte kommer.

Vi prøver å utnytte restene som er igjen til bruk på, festebeslag og lignende hvor det ikke er så nøye med utseendet, sier Langnes.

Plassmangel

Både han og mange andre viser til at det ikke er ønskelig å ha så stort lager av rest-materialer, både på grunn av plassmangel og at det er dårlig økonomi.

– Grossistene er stadig flinkere til å formidle restlager med materialer. Også vi har opplevd å fått materialer fra andre i Trøndelag, eller levert videre rester vi har liggende til de som trenger det, sier Langnes.

Målet fremover er å øke gjenvinningsgraden, selv om den allerede i dag er ganske høy.

Både Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning og Aircomfort Trøndelag vil bidra til mindre avfall.
Både Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning og Aircomfort Trøndelag vil bidra til mindre avfall.

Mer fossilfritt

I tillegg ser bedriften at det kommer krav om fossilfrie byggeplasser. Foreløpig har ikke Langnes og Bakkan Blikkenslagerforretning egne elbiler.

– Med delvis lange kjøreavstander til byggeplassene har dette til nå vært vanskelig. Når det kommer ladestasjoner på byggeplassen og rekkevidden på varebiler øker, vil dette komme for fullt, tror Langnes.

God sortering av alt avfall har lenge vært viktig for bedriften.
God sortering av alt avfall har lenge vært viktig for bedriften.
Powered by Labrador CMS