Tak og fasade

Gir blaffen i rett taktekking og renner

Tross 600 bevaringsverdige trehus i Mandal gir de fleste eierne blaffen i krav om rett taktekking, takrenner og at piper ikke tillates helbeslått.

Publisert

Verneplanen som gjelder for Mandal sentrum ser ikke ut til å gjelde i praksis. Nå går takstingeniør Sven Tallaksen ut i avisa Lindesnes og sier at huseierne stort sett gjør som de vil uten at kommunen griper inn.

– Verneplanen må enten avskaffes eller praktiseres på en annen måte. Folk gjør stort sett som de selv ønsker, og kommunens oppfølging av verneplanen er etter mitt syn en grov forsømmelse, sier Sven Tallaksen til avisa.

Med en av landets største sammenhengende samlinger av verneverdig trehusbebyggelse har Mandal kommune fra 1980-tallet hatt en av de mest omfattende verneplanene for trehus. Verneplanen stiller krav både til materialbruk og utførelse.

Kledning skal være høvlet, vinduer skal være koblet med kittfals og gjennomgående sprosser i ytre ramme og dører skal være innoverslående ramtredør.

Taktekking skal utføres med enkeltkrum teglstein med tradisjonell utførelse og format. Takrenner og nedløp skal være av sink eller stål. Plastrenner tillates ikke.

Pipene tillates ikke helbeslått. Det vil si at det ikke er lov å legge beslag rundt hele pipen. Parabolantenner og varmepumper kan ikke monteres på tak eller vegger mot det offentlige rom.

Dørene skal være malt blå, grønne eller brune – alt etter fastsatte fargekoder.

Nå blir entreprenører som skal gjøre arbeid på hus oppfordret til å nekte å gjøre arbeid som ikke oppfyller vernekravene.

Powered by Labrador CMS