Ventilasjon

Ny anvisning om ventilasjon er ingen fasit

En ny anvisning i Byggforskserien viser noen mulige løsninger for ventilasjonsanlegg, men er ingen fasit på hvordan det må gjøres.

Publisert

Nye tekniske installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at de ikke øker faren vesentlig for at brann oppstår eller at brann og røyk sprer seg. Derfor har Sintef Byggforsk-serien  kommet med en ny anvisning som viser noen mulige løsninger.

– Den nye anvisningen viser noen eksempel på løsning som tilfredsstiller kravene, men det er opp til ansvarlig prosjekterende å velge riktig løsning, sier rådgiver Stine Helene Bakken hos Sintef.

De har nå kommet med aktuelle løsninger som ikke har vært vist før for ventilsjonsanlegg. Her er det illustrasjoner og beskrivelser som forteller eksempel på trekk ut-løsning og steng inne-løsning med spjeld når det begynner å brenne.

Det er også beskrivelser av kombinasjon av steng inne- og trekk ut-løsning og separat ventilasjonsanlegg i hver branncelle.

Fordeler og ulemper

Anvisningen om ventilasjons- anlegg står under «520.352 Brannsikring og røyksikring av balanserte ventilasjonsanlegg.

Anvisningen skal legge vekt på bruksområder, samt fordeler og ulemper ved de ulike løsningene. Samtidig er det funksjon og utforming, krav til materialer, valg av brann- og røykspjeld og valg av brannspjeld.

Samtidig legges det vekt på brannisolering og generelle brannsikringstiltak som branntetting. I tillegg omtales også brannsikring av kjøkkenavtrekk.

Anbefalinger

– For å se de konkrete anvisningene Sintef har kommet med må du abonnere på Byggforskserieb. Det er mulig å få Byggforsk-serien enkeltvis og ikke hele, sier Stine Helene Bakken.

Hun peker på at dette er anbefalinger fra Sintef, men at det er de konkrete prosjekterende som må ta sine valg for å fylle kravet om at et ventilasjonsanlegg ikke skal øke faren vesentlig for at brann og røyk sprer seg.

– Vi får enkelte spørsmål fra bransjen om dette tema, men må bare sende det videre til forskningsavdelingen som kan bidra med konkrete løsninger om det trengs, sier Bakken.

Powered by Labrador CMS