Tak og fasade

Trond Bøhlerengen ønsker at blikkenslagerne skal legge beslag, og ikke overlates til ufaglærte.

Vil at blikkenslagerne tar alle beslag

Seniorrådgiver Trond Bøhlerengen i Sintef har et ønske om at det bare er blikkenslagerne som skal kunne montere beslag.

Publisert

Anvisningen fra Sintef som er under revidering vil ta for seg flere punkter om fuktsikkerhet og kontrollpunkter. Den er trolig ikke ferdig til nasjonalt fuktseminaret 18. mars på Meet Ullevaal i Oslo som Sintef og Mycoteam AS arrangerer, men Bøhlerengen vil kunne si litt om arbeidet som er i gang.

– Anvisningen er en form for sjekkliste for viktige kontrollpunkter som både de prosjekterende og utførende bør ha nytte av. Det er via erfaringer gjennom mange års skadeoppdrags-virksomhet at vi ser viktigheten av å utforme, prosjektere og utføre beslag korrekt. Samtidig bør alltid beslagsarbeidet utføres av blikkenslagere, noe som også er nevnt i dagens utgave av samme anvisning, sier Bøhlerengen.

Under seminaret blir det også fokus på hvilke standarder og metoder som bør brukes for sikker og kostnadseffektiv skadeutbedring. Samtidig tar de opp hvordan vi skal bevege oss fra «bør brukes» til «blir brukt» for å sikre at tak ikke lekker.

«Fuktsikker byggeprosess ved nybygging og ombygging. Finnes det EN løsning? Ny standard og revidert anvisning». Dette overskriften i Bøhlerengens innlegg på Meet Ullevaal. Han vil her ta for seg viktige momenter for hvordan et tak skal sikres mot lekkasjer.

Ikke lovverk

Bøhlerengen mener at mer vær på grunn av klimaendringer øker betydningen av beslagenes detaljer og at de må monteres av fagfolk.

– Beslagene er gjerne plassert på deler av bygget som er mest utsatt for vind. Derfor må vi passe på å forankre beslagene godt. Denne typen håndverk tillegger de som kjenner materialene best, og ikke de som mangler fagkunnskapen, sier Trond Bøhlerengen til Blikkenslagere.no.

Han tror ikke det kommer noe lovverk som presser gjennom krav om at det er bare blikkenslagere som kan utføre beslag på tak.

– Vi må i større grad binde opp utførende til å bruke de prinsippløsninger som er anerkjente anvisninger i Byggforsk-serien. Mange lar være å bruke disse anvisningene, og det fører alt for ofte til problemer med lekkasjer, og beslag som blåser av på grunn av for dårlig innfesting.

Bøhlerengen viser til at blikkenslagerfaget tradisjonelt har falt mellom flere stoler, hvor det ikke har vært tillagt så stor vekt hvem som skal utføre slikt arbeid.

– Vi må få blikkenslagerarbeidet inn som en like viktig del av et byggeprosjekt som det arbeidet tømrere, rørleggere og elektrikere utfører.

Nye standarder

I sitt foredrag vil Bøhlerengen også snakke om de nye standardene NS 3511, 3512 og 3514 som er innført.

Under seminaret blir det ulike innfallsvinkler rundt tema om fuktskader både på eksisterende bygg, og nybygg som er utsatt for fuktighet før det står ferdig. Blant annet vil Mari Sand Austigard fra Mycoteam stille spørsmål om 200 år med fuktproblemer har gjort at vi er klok av skade, hva har skjedd og hvorfor. Seniorforsker Sverre Bjørn Holøs i Sintef er kontaktperson for seminaret. Påmelding kan skje på nettsiden.

Powered by Labrador CMS