Fra sin arbeidsplass i Kristiansund som daglig leder i Jon Sæter AS opplever han behovet for at blikkenslagere holder seg oppdatert.

Dette ønsker han nå å bruke aktivt for å få med flere medlemsbedrifter i VBL.

– Det nytter ikke å lokke folk til å være med i lauget for å delta på seremonier og bare det sosiale. Det må tilbud om faglig innhold til, mener Asp. Han er derfor glad for at oldermannsmøtet i København forrige uke behandlet saker med fokus på fornyelse på flere områder.

E-læringen er et verktøy for opplæring hvor oldermannsmøtet var positiv til at det jobbes med videreutvikling.

VBL-leder Bent Sæthre innledet med å orientere om ny tankegang rundt oldermannsmøtene og mulighet for å være mer aktuell for beslutninger som påvirker organisasjonen.

Mer moderne

Målet er å styrke oldermennenes funksjon hvor de kan fatte vedtak i noen utvalgte saker, og være rådgivende i andre. Samtidig pågår det en diskusjon om å gjøre laugsmøtene mer moderne og aktuelle for mange i ulike generasjoner.

Også landsmøtet er gjennom en fornyelse for tiden. Tidligere har oldermann i Trondheim, Magnar Stamnsve, gått ut og snakket om fornyelser, og nå er prosessen i gang.

– Vi må modernisere noe, og det er ikke alle som har tid til å være opptatt av seremonier og Den Gylne Hane. Selv om vi skal ta vare på enkelte ting, kan vi ikke bruke å mye av møtene til slike seremonier, sier Stein Ove Asp.

Mange under 40 år

Han representerer et laug i Møre og Romsdal som har mange under 40 år i styret, og ønsker å bidra til at yngre blikkenslagere kan føle seg hjemme i VBL. Da er stikkordet kunnskap og deling av kompetanse.

– I Kristiansund har de tre-fire blikkenslagerbedriftene vært flinke til å konkurrere på anbud, men så snakke sammen og samarbeide for å hjelpe hverandre når det trengs, sier Asp.

Han har forstått at dette samarbeidet ikke nødvendigvis er like sterkt alle steder.

– Skal vi få med nye medlemmer må vi ha mer matnyttig å tilby når vi møtes. Da er god dialog, faglig innhold og reiser til leverandører, messer eller andre faglige samlinger viktige argumenter, sier Asp.

Modell for kontingent for VBL ble også diskutert, men også besøk på en av Lindab sine fabrikker var med i programmet.

– Det er nyttig å besøke leverandører og høre hva som er på gang av nyheter i bransjen, avslutter Stein Ove Asp.

Besøk på Lindab sin fabrikk var av stor interesse på oldermannsmøtet.

Besøk på Lindab sin fabrikk var av stor interesse på oldermannsmøtet.