Mange hadde gledet seg til å reise til Tromsø for å være med på landsmøtet i juni. Dette blir ikke mulig på grunn av covid-19, så derfor må landsmøtet tas ned til et enklere arrangement som skjer digitalt.

Nå kan medlemmer i VBL melde seg på møtet, og det vil bli gitt informasjon om hvordan du logger deg inn på den digitale møteplattformen Appetite fra klokka 12 den 11. juni. Tre timer mellom 13-16 er satt av til det formelle årsmøtet som vil behandle vanlige årsmøtesaker, valg og innmeldte saker. Hvordan du logger deg inn på landsmøtet, vil bli offentliggjort når tiden nærmer seg.

– Vi anbefaler at de avdelingene som har mulighet til det, samles for å delta på møtet. Gitt at det er tillatt, selvfølgelig. Hver enkelt deltaker må logge seg på for å få stemt, men de kan allikevel sitte sammen. Det blir elektronisk stemmegivning, forteller daglig leder Ane Dyrnes i VBL.

For de som samles kan det være aktuelt å strømme møtet på en felles skjerm, men hver enkelt må stemme via sin innlogging.

Du kan melde deg på landsmøtet her.

Aktuelle saker

Etter formell åpning blir det ett til to innlegg fra eksterne personer. Utenom dette blir det den ordinære agendaen for landsmøter med gjennomgang av årsberetning, regnskap, budsjett, strategi- og handlingsplan med mer. 

Fire uker før møtet holdes, vil endelig saksliste bli spikret og offentliggjort. Inntil da er det muligheter for medlemmene til å melde inn aktuelle saker de ønsker å ta opp i årsmøtet.

– Vi håper på høy deltakelse. En sak om vedtektsendring skal behandles, og den krever at to tredjedeler av medlemsbedriftene er til stede, sier Dyrnes.

Testoppkobling

Under landsmøtet i Bergen for to år siden ble Jan Henrik Nygård valgt som ny styreleder. Han skulle gjerne møtt bransjen fysisk til et møte i Tromsø, men ser for seg at et digitalt møte blir et greit alternativ under gjeldende omstendigheter.

– Det blir spennende med digitalt landsmøte, og jeg tror det blir god deltagelse. Samtidig vil nok alle savne den sosiale delen. For at dette skal bli en god opplevelse for alle, er det viktig at alle benytter seg av testoppkoblingen i dagene før møtet, så unngår vi problem under selve møtet. Og ser det ut til at vi kan få til et sosialt arrangement senere i år, og det vil nok bli populært, sier Nygård.

Vedtektsendring

Saken om vedtektsendring handler om formell organisering av forbundet. I dag har VBL to organisasjonsnummer: VBL Servicekontoret og Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund. Det skal skille mellom forenings- og servicekontorets virksomhet. Fra 2004 ble det gjort endringer i organisasjonsstrukturen uten at det organisasjonsnummeret som ikke har virksomhet, ble slettet. Dette har medført ekstra kostnader i regnskapet, og det er dette landsmøtet nå skal endre på om det vedtas med to tredjedels flertall. Forslaget til landsmøtet går på at Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, organisasjonsnummer 970168206, slettes. VBL Servicekontoret med organisasjonsnummer 940463068, bytter navn til Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund.