Kommunal- og distriktsdepartementet har bestemt å forlenge overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenning til 1. juli 2025.

Overgangsordningen innebærer at foretak som fikk Sentral godkjenning før 1. januar 2016, kan være trygge på at tidligere gitt godkjenning kan fornyes uten endringer. Ved søknad om endret godkjenningsområde eller tiltaksklasse, må derimot kvalifikasjonskravene fremdeles oppfylles fullt ut.

Dersom nye regler ikke er på plass innen 2025, må departementet vurdere overgangsordningen på nytt.