Småblikk

Flere søkere enn antall plasser

Ting går i rette retning når det gjelder å få ungdom til å søke seg til bygg og anlegg i Hordaland.

Publisert

Søkertallene for høstens valg på bygg- og anleggsteknikk i videregående skole viser positive tendenser.

I Hordaland viser tallene at trenden fra i fjor fortsetter. I år er det 514 elever som har Vg1 Bygg og anleggsteknikk som førstevalg, mot 502 i 2017.

Fylkeskommunen har offentliggjort tallene, og av totalt 7 400 søkere til Vg1 kommende skoleår er 514 på vei inn mot byggebransjen. Imidlertid er det bare 426 plasser tilgjengelig på studieretningen, men de siste årene har man utvidet antallet studieplasser slik at alle som vil får begynne på studiet.

For 2017 var det 389 søkere til samme linjetilbud, så det er klar trend med flere unge som ser på en jobb i bygg og anlegg som fremtiden.

– Overordnet viser dette at det arbeidet som legges ned for å stimulere interessen for bygg og anlegg blant ungdomsskoleelever gir resultater, sier opplæringsleder Jonny Olsen i Byggopp Hordaland i en pressemelding.

Målrettet sating med besøk på skolene og på utdanningsmesser ser ut til å hjelpe på.
Powered by Labrador CMS