Småblikk

Spår mer automatisering og konkurranse

Lurer du på hvordan verden ser ut om 10 eller 30 år? NHOs perspektivmelding spår økt grad av automatisering og konkurranse utenfra.

Publisert

Folk som jobber med ventilasjon og utvendig blikk, snekkere, ansatte i butikker og oljenæringen er spent på fremtiden i en stadig økende digitalisering og endring i verdensmarkedet.

Nå har NHO laget en perspektivmelding som ser fram mot 2050 hvor de prøver å finne noen hovedtrekk i en ventet utvikling.

Gullalderen er over, konkluderes det blant annet med og det spås krevende endringer i samfunnet.

Noen av bekymringene gjelder lavere vekst i Norge og hos våre handelspartnere, globalisering i revers og mulig handelskrig.

Samtidig spås det økte ulikheter og sviktende tillit, klimautfordringer som krever felles løsninger og teknologiske nyvinninger. Samtidig ventes det en høy andel utenfor arbeidslivet.

Automatisering

Og ikke minst vil flere jobber bli utsatt for automatisering og konkurranse utenfra.

Klimautfordringene er allerede et tema, og her har flere begynt å se fremover, slik som Sintef som tenker seg bygg i byer med større behov for oppsamling av vann på taket når det regner kraftig. Det påvirker byggemetodene.

Gruppen som har sett på utviklingen har rettet blikket mot 2050 og har kommet med en målsetting:

De ønsker et vekst- og bærekraftig næringsliv som skaper de jobbene vi trenger for å finansiere velferdssamfunnet, et samfunn med globalt konkurransedyktig grønn verdiskaping og lave utslipp, et seriøst og kompetent arbeidsliv – og et velfungerende partssamarbeid og et velferdssamfunn med små forskjeller, høy tillit, lite utenforskap og like muligheter for alle.

Du kan lese perspektivmeldingen her:

Powered by Labrador CMS