Småblikk

Tvil om EU-krav til avfall

Fra 2020 setter EU krav til 70 prosent materialgjenvinning av byggavfall, men mange stiller spørsmål om dette er mulig.

Publisert
250 deltakere på den nylig avholdte Byggavfallskonferansen i Oslo fikk et innblikk i hvordan det er mulig å tilfredsstille de kommende kravene.
– På grunn av all bruken av trevirke tviler jeg på om vi klarer kravet. Det kan bli vanskelig, men jeg håper det kan la seg gjøre. I dag gjenvinnes 60 prosent av byggavfallet, sier daglig leder Sverre Valde i Nomiko til Byggeindustrien.
Miljødirektoratet arrangerte konferansen sammen med BNL, NGU, RENA, Norsk Gjenvinning, NELFO og RIF. Både fylkesmenn og folk fra kommuner var til stede og fikk høre at den største begrensningen for å oppnå målet er at det brukes stor andel trevirke i bygg.

Gips utfordring

Gips blir nevnt som en utfordring å gjenvinne fordi at selv om det finnes gjenvinningskapasitet som er begrenset i størrelse.
Betong er den største avfallsfraksjonen som kan gjenvinnes fra bygg og kan brukes som erstatning til eksempelvis pukk.
I Norge er vi kommet forholdsvis langt i å håndtere byggavfall, også når det gjelder håndtering av miljøgifter under riving av bygg.
Norge har spesielt mye trevirke i bygg, noe som gjør det mer utfordrende å få til avfallshåndtering.
Powered by Labrador CMS