Nyheter

VBLs daglige leder Ane Dyrnes er bekymret for rekrutteringen til faget.
VBLs daglige leder Ane Dyrnes er bekymret for rekrutteringen til faget.

Store konflikter med totalentreprenører

Nesten halvparten av underleverandørene har opplevd konflikter med totalentreprenører siste år. Mange uttrykker stor frustrasjon over juridiske spissfindigheter.

Publisert

I en større undersøkelse hos bedrifter i byggebransjen forteller mange om sine frustrasjoner overfor totalentreprenører som nærmest overkjører de mindre entreprenørene. 25 % av de som har svart er medlemsbedrifter i VBL og totalt sett sier 43 % av de som svarte at de har opplevd konflikter siste året med totalentreprenører. 56,3 svarte nei og 0,6 vet ikke.

På spørsmål om hva som er årsaken til konflikter, svarer hele 79,2 % at de mener dårlig koordinering fra byggherre/totalentreprenør er årsaken. Her sier 38,7 % at det er entrepriseformen som er direkte skyld i problemene, mens 36,9 % skylder på avvik fra standardkontraktene.

På spørsmål om hvordan eventuelt konfliktene har endret seg de siste årene, kommer det klare og sterke utsagn:

– Mer krangling, kynisme, mer fokus på å lure underentreprenørene uten interesse for et fornuftig samarbeid er ord som kommer fra de som har svart.

Blir tøffere

– Alt har blitt tøffere og de fleste prøver å fraskrive seg ansvar, sier en.

– Blitt en mye større utfordring å jobbe for de store entreprenørene, og mer kynisk ledelse av prosjektene med mange umyndige mellomledere, er andre svar som kommer.

Mange mener det har blitt mye verre tilstander med mer kynisme hvor en pris skal forhandles om flere ganger.

Store entreprenører krever mer og overkjører gjerne underentreprenørene.

Dagbøter

At det har kommet inn flere store riksentreprenører med mindre lokal forankring trekkes frem som et trekk. Underskrevne arbeidslister med tilleggsarbeider blir likevel ikke godkjent selv om formannen har godkjent dette. Andre nevner dagbøter for alle mulige forhold, og trekker inn at mange av de store har advokater som jobber med å skvise de som ikke har absolutt alt riktig på papiret.

Kvalitet uvesentlig

– Det er kun fokus på økonomisk resultat. Kvaliteten på ferdig produkt er uvesentlig. Dette er naturlig da hovedentreprenørene hovedsaklig er styrt av økonomer og jurister, er et av svarene. Andre nevner at det er viktigere å fordele skyld enn å gjennomføre prosjektene sammen, og det er mindre dialog og mer mail.

– Dokumentasjon og jus går foran løsning av utfordringer som alltid oppstår underveis i et prosjekt, nevner noen.

Men det finnes unntaksvis blant de som har svart at de ikke har opplevd noen endringer eller problemer med større entreprenører.

Opp i Håndverksforum

Som det fremkommer av svarene er mye likt for de bedriftene som jobber som underentreprenør, uavhengig av bransje og fag.  Undersøkelsen vil bli gjenstand for diskusjon på neste Håndverksforum 24. april, der håndverksbransjene i BNL møtes for å diskutere felles interesser og utfordringer.

– Svarene fra VBLs medlemmer vil også bli viktig når vi i løpet av våren skal utforme en strategi for hvordan VBL skal jobbe med tematikken, sier daglig leder Ane Dyrnes til Blikkenslagere.no.

Undersøkelsen ble sendt til medlemsbedrifter i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL), Maler og byggtapetsermestrenes Landsforening, Takentreprenørene, Norske Murmestres Landsforening, Norske Anleggsgartnere, Miljø og Landskapsentreprenører, og Takentreprenørenes forening.

Powered by Labrador CMS