Nyheter

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at kvinnelige blikkenslagere tjener mindre enn sine mannlige kolleger. Men statistikken sier ikke noe om årsakene til at det er slik.

Tjener kvinnene egentlig så dårlig?

Statistikken viser at lønnen til kvinnelige blikkenslagere bare er 73,2 prosent av lønnen til menn i samme yrke. Gir dette et skjevt bilde av virkeligheten?

Publisert

Den siste tiden har mange norske aviser, deriblant Aftenposten, skrevet om lønnsforskjeller mellom kjønnene i ulike yrker.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) finnes det største lønnsgapet mellom mannlige og kvinnelige finansmeglere. I dette yrket tjener kvinnene i snitt kun 55,7 prosent av lønnen til mannlige kolleger.

Tre plasser lenger ned på listen ligger kobber- og blikkenslageryrket, der kvinnene tjener 73,2 prosent av det mennene tjener.

Månedslønnen for mannlige kobber- og blikkenslagere er i snitt 37 340 kroner, mens den for kvinnene i det samme yrket er 27 320 kroner. For bygningsarbeidere er det enda verre enn for blikkenslagere. Kvinnelige bygningsarbeidere tjener nemlig bare 65,4 prosent av lønnen til mannlige kolleger.

Flere forklaringer

Det er imidlertid mange som stusser over tallene, inkludert daglig leder i Ventilasjons- og blikkenslagerbedriftenes landsforbund (VBL), Ane Dyrnes. Hun tror ikke at kvinner i bransjen er utsatt for sterk lønnsdiskriminering, og peker på at det kan være flere relevante forhold som ikke blir belyst i en statistikk.

Kim Andre Rønhovde i SSB bekrefter at det kan være flere forklaringer bak tallene.

– Den store forskjellen i kobber- og blikkenslageryrket kan nok også forklares med at det er veldig få kvinner som faktisk har dette yrket, sier han.

Lærlinger er med

Rønhovde legger til at lærlinger også er tatt med i statistikken, og at det kan ha bidratt til en ytterligere skjevhet. Tidligere var det nesten ingen kvinner som utdannet seg til blikkenslagere, men det er blitt mer vanlig de siste årene. Derfor vil det være flere kvinner blant de unge enn blant de eldre, som gjerne har en høyere lønn på grunn av ansiennitet.

I tillegg opererer Statistisk sentralbyrå med kobber- og blikkenslager som en sekkebetegnelse for hele 23 ulike yrkeskoder, der også bil og karosseriyrker medregnes.

– Derfor er det et vanskelig statistisk grunnlag, påpeker Ane Dyrnes.

Powered by Labrador CMS