Nyheter

Mange års tilbakegang i lønnsomheten i ventilasjonsbransjen er stoppet.
Mange års tilbakegang i lønnsomheten i ventilasjonsbransjen er stoppet.

Ventilasjon stoppet tilbakegangen

Ventilasjonsbransjen har de siste årene blitt skviset på marginene, men greide i 2019 å stoppe denne utviklingen ved å levere akkurat samme resultatgrad som i 2018; 5,1 prosent.

Publisert

Fagbladet Blikkenslageren har sett på regnskapstallene til ventilasjonsbransjen for 2019. Det er utfordrende å få oversikten siden rørlegger og ventilasjonsarbeid har samme bransjekode i Brønnøysundregistrene. I analysen er 2 935 aksjeselskaper med i bransjene 43.221, 43.222, 43.223 og 28.250. Kravet for å bli med i statistikken er at selskapet har hatt omsetning i 2019.

Omsetningsvekst på 10,4 prosent

Salgsinntektene i uttrekket av bedrifter var i 2019 på 46,182 milliarder mot 41,850 milliarder kroner i 2018. Det er en økning på 4,332 milliarder kroner og tilsvarer 10,4 prosent. De økte driftsinntektene gir imidlertid lite effekt på bunnlinjen. Vareforbruket økte i fjor med 8,9 prosent og endte på 22,9 milliarder kroner. Det gir bransjen en gjennomsnittlig bruttofortjeneste på 50,4 prosent i 2019, mot 49,7 prosent i 2018. Etter flere år med fallende bruttofortjeneste var dette en nødvendig forbedring.

Stoppet fortsatt tilbakegang

Bransjen hadde et samlet ordinært resultat før skatt på 2,362 milliarder kroner i fjor. Det er 235 millioner kroner mer enn i 2018, noe som tilsvarer en styrking av resultat før skatt fra 2018 på 11,1 prosent. Resultatgraden i bransjen i 2019 var på 5,1 prosent, akkurat det samme som i 2018. Dette gir bransjen en gjennomsnittlig driftsmargin (driftsresultat i prosent av driftsinntekter) på 5,0 prosent i 2019. I 2018 var gjennomsnittlig driftsmargin på 4,9 prosent. Dermed har bransjen greid å stoppe flere år med fallende lønnsomhet og press på marginene.

Styrking av egenkapitalen

Bokført egenkapital for bransjen lå ved utgangen av 2019 på 7,717 milliarder kroner. Det er en økning på 781 millioner fra 2018. Eierne tok i 2019 ut utbytter på til sammen 649 millioner kroner. Det er 42 millioner kroner mindre enn i regnskapsåret 2018.

Powered by Labrador CMS