Nyheter

Ventilasjons- og rørbedriftene økte omsetningen med 14,9 prosent i 2021, men kostnadsveksten var høyere (Illustrasjonsfoto).
Ventilasjons- og rørbedriftene økte omsetningen med 14,9 prosent i 2021, men kostnadsveksten var høyere (Illustrasjonsfoto).

Ventilasjonsbedriftene: Svakere lønnsomhet i 2021

Ventilasjons- og rørbedriftene økte omsetningen med 14,9 prosent i 2021, men kostnadsveksten var høyere. Bransjen endte i 2021 med en driftsmargin på 6,3 prosent.

Publisert

Bladet Blikkenslageren har også sett på regnskapstallene til ventilasjonsbransjen. Som alltid er det utfordrende å få oversikten, siden rørlegger- og ventilasjonsarbeid har samme bransjekode i Brønnøysundregistrene.

I vår analyse er 3100 aksjeselskaper med i bransjene «43.221 – Rørlegger- og ventilasjonsarbeid», «43.222 – Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid», «43.223 – Ventilasjonsarbeid» og «28.250 -Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbransjen». Kravet for å bli med i statistikken er at selskapene har hatt omsetning i 2021.

Omsetningsvekst på 14,9 prosent

Salgsinntektene hos vårt uttrekk av bedrifter var i 2021 på 48,3 milliarder mot 42 milliarder kroner i 2020. Det er en økning på 6,3 milliarder kroner og tilsvarer 14,9 prosent. Vareforbruket økte i fjor med 13,1 prosent og endte på 23,7 milliarder kroner. Det gir bransjen en gjennomsnittlig bruttofortjeneste på 51 prosent i 2021, mot 49,8 prosent i 2020. Etter flere år med fallende bruttofortjeneste, snudde trenden i 2019 – en utvikling som fortsatte både i 2020 og 2021.

Svakere lønnsomhet

Bransjen hadde i 2021 et samlet ordinært resultat før skatt på 3,1 milliarder kroner i fjor. Det er 242 millioner kroner mer enn i 2020. Resultatgraden i bransjen i 2021 var på 6,4 prosent mot 6,8 prosent i 2020. Bransjen hadde en gjennomsnittlig driftsmargin (driftsresultat i prosent av driftsinntekter) på 6,3 prosent i 2021. I 2020 var gjennomsnittlig driftsmargin på 6,4 prosent.

Bedret egenkapital og mindre til eierne

Bokført egenkapital for bransjen lå ved utgangen av 2021 på 8,9 milliarder kroner. Det er en økning på 1,1 milliarder kroner fra 2020. Eierne tok i 2021 ut utbytter på til sammen 787 millioner kroner. Det er 34 millioner kroner mindre enn i regnskapsåret 2020.

Powered by Labrador CMS