Skanska skal bygge nesten 600 leiligheter i tiden fremover på Ensjø i Oslo. 4B Arkitekter AS er arkitekt for prosjektet. Nå står første del ferdig med en høyblokk på 17 etasjer over Ensjø T-banestasjon, samt en langblokk som nylig er tatt i bruk.

Det første byggetrinnet har medført betydelige blikkenslagerarbeider for Eivind Haukjem AS i halvannet år. Faktisk har det vært et av deres største prosjekter noensinne.

Selve monteringsjobben begynte sommeren 2018, og var ferdig i november 2019.

I en huk på bygget er det gulleloksert aluminium som gir en fin kontrast.

I en huk på bygget er det gulleloksert aluminium som gir en fin kontrast.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media

– I de mest hektiske periodene var vi 28 mann på prosjektet, sier prosjektleder Pål A. Presterud.

Krevende logistikk

Bas Raimo Jensen har styrt prosjektet og holdt orden med fremdrift og bemanning. Det å skulle kle et 17 etasjer høyt bygg har medført en del utfordringer, blant annet med logistikken. Derfor måtte det nøye planlegging til før arbeidet begynte.

– Vi jobbet lenge med forprosjektering og prising av forskjellige materialtyper i prosjektet. Her var vi innom egenproduserte kassetter og Petal-kassetter som en mulig løsning, men landet til slutt på Alubond komposittplater i aluminium, sier prosjektleder for Eivind Haukjem AS, Pål Presterud.

200 000 skruer

Rister måtte tilpasses til fasadekledningen.

Rister måtte tilpasses til fasadekledningen.

Foto: Anders Tøsse, Vest Vind Media

Valget av farger falt på silver, mørk grå og gulleloksert. Dette gir en veksling i uttrykket som bidrar til å gi bygget et spennende preg. Også himling og trappeoppgang preges av disse fargene.
Platene med Alubond ble skrudd fast til utlektingen, og Haukjem brukte til sammen 200 000 skruer på hele prosjektet.

I tillegg til fasadene ble det montert omfattende mengder beslag av lakkert aluminium på de to byggene.
– Til sammen monterte vi 13 000 meter med beslag, sier Presterud, som kan se tilbake på et prosjekt med en omsetning på over 20 millioner kroner.
– Selve prosjektets utførelse bød ikke på de største utfordringene faglig sett. Det spesielle var den totale mengden og den korte byggetiden, sier Pål A. Presterud.

Ny bydel

Hele området ved Ensjø skal bygges ut til et variert bomiljø for alle, nært kollektivknutepunkt og med kort vei til sentrum av Oslo.

Her skal det også skapes mange uterom, både på bakkeplan og på tak. Det kommer et stort antall leiligheter, samtidig som det også blir litt næringsareal. Nå er neste del av prosjektet i gang, og det vil foregå bygging i lang tid fremover før alt står ferdig.