Basert på opplysninger om planlagte rehabiliteringsprosjekt i Byggfakta Livedatabasen, er det planer om å investere nær 20 milliarder kroner de tre neste årene.

De største investeringene er registrert innenfor kontor, forretning, bolig og undervisningsbygg i rehabiliteringsmarkedet. Kontor/forretning har de klart største investeringene innen takprosjekter, mens fasader utgjør de største investeringene i kategorien undervisningsbygg. Det er registrert rehabiliteringsplaner på tak for over 7,7 milliarder kroner, fordelt på flere hundre prosjekter. For rehabilitering av fasade ligger totalverdien på litt over 9,4 milliarder kroner.

Oslo har de største rehabiliteringsplanene for tak, mens Hordaland er det største fylke når det gjelder planlagte fasaderehabiliteringer.

680 tak og 880 fasader

Alle nybygg er registrert med planlagte tak- og fasadeprosjekt. Verdien av disse om lag 17 000 nybyggene registrert i Byggfakta Live-databasen, er på svimlende 3 609 milliarder kroner, eller med en snittverdi på 213 millioner kroner per prosjekt. Av disse har Byggfakta registrert konkrete og omtalte planer på 680 tak og 880 fasader.

Rogaland er det fylket som har de største planene for tak og fasadeprosjekter innen nybygg, målt i verdi, fulgt av Oslo og Akershus. Når det gjelder antallet prosjekter innen denne kategorien, er Oslo registrert med flest konkrete planer.