Betongen skyter i været og byggingen av det nye sykehuset SUS2023 er i full gang. Lie Blikk AS har fått kontrakt verdt 70 millioner kroner for fasadearbeider. Samtidig har Habi AS fått kontrakt for deler av ventilasjonsanlegget og er godt i gang med planleggingen. Først over nyttår starter det konkrete arbeidet med produksjon og montasje på bygget.

Men før igangsetting av den ordinære kontrakten på 81,5 millioner kroner har Habi fått en forespørsel om produksjon av 600 stålformer som skal brukes under støping på prosjektet.

– Vi har fått denne forespørselen fra entreprenøren Kruse Smith AS, og vi er i ferd med å produsere ferdig stålformene som skal leveres fremover, sier Tor Erik Hadland, avdelingsleder for ventilasjon.

Han ser for seg flere slike spesielle forespørsler utenfor den ordinære kontrakten som han er ansvarlig for. Selve arbeidet med ventilasjonsanlegget kommer de konkret i gang med i februar, men har i hele høst hatt jevnlige samhandlingsmøter. Det er mye som skal planlegges, og det gjøres klart for at verkstedet skal kunne delprodusere rektangulære kanaler.

Totalt 450 000 kubikk luft skal skal levers til sykehuset og 23 ventilasjonsaggregater skal på plass i løpet av neste sommer.

Arbeidet er godt i gang på SUS2023.

Arbeidet er godt i gang på SUS2023.

Foto: Habi AS

3,8 km kanaler

– Totalt er det beregnet 3800 meter med rektangulære kanaler som vi skal monteres på det nye sykehuset. I tillegg til Habi har GK Inneklima en kontrakt på en annen del av av ventilasjonsanlegget på sykehuset.

Arbeidet med ventilasjonsanlegget vil minst foregå i 1,5 år, men det kan bli mer siden det nå er gitt penger til et utvidet sykehus.

– Vi har via statsbudsjettet fått finansiering for 2021 på 20 000 m2 kvadratmeter på sykehuset. Det medfører at prosjektet er mye større enn det var i starten, og dermed trenger vi mer tid, sier senior kommunikasjonsrådgiver i SUS2023, Ingveig Tveranger.

Nå jobber prosjektledelsen for SUS2023 med å se på hvordan de skal anskaffe til denne delen av bygget. Allerede inngåtte kontrakter med opsjoner kan få utvide arbeidsmengden, eller det kan bli ny anskaffelse.

Omfattende testing

– Foreløpig er det uklart hvilke fag dette gjelder, men dette vil komme fortløpende når det er klart, sier Tveranger.

Hun varsler at oppstart for det nye sykehuset er utsatt til sommeren 2024 dersom alle planer holder. Men i store prosjekter kan det blir endringer. 

– Når bygget står ferdig skal bygget gjennom en omfattende testperiode før det flyttes inn, for å sikre at alle systemer er klare til drift, sier Tveranger.

SUS2023 er godt i gang med arbeidet, og blir enda større enn først planlagt.

SUS2023 er godt i gang med arbeidet, og blir enda større enn først planlagt.

Foto: Rikard Vinningland, SUS2023