En del blikkenslagere har spesialisert seg på arbeid med å skifte kirketak og takrenner Norge rundt. Riksantikvaren har nå bevilget midler til 70 kirker.

En av kirkene som har fått penger er Tingvoll kirke i Møre og Romsdal. Den skal blant annet få nye kobber-takrenner og få noen nye skifersteiner på taket. Andre kirker trenger nytt tak og andre utbedringer som det nå i februar ble gitt penger til. Riksantikvaren har gitt 70 millioner kroner som skal gå til utbedring av tak og elektriske anlegg. 49 millioner kroner går til utbedring av kirketak og andre ytre fasader, mens 21 millioner skal gå til utbedring av elektriske anlegg. Pengene er bevilget som et tiltak under pandemien for å sikre arbeid til lokale bedrifter.

160 kirker

Mange verneverdige kirker sliter med forfall over hele landet, og det har lenge vært etterlyst mer penger til fornyelser før kirkene forfaller for mye.

Tro- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) mener det er veldig viktig å ta vare på alle kirkebyggene, som er en kulturarv. Han har bevilget penger som Riksantikvaren nå har fordelt på kirkene, og har lagt ut en liste for aktuelle kirker over hele landet.

– Kikene er blant våre mest verdfulle kulturminner, både når det gjelder arkitektur, håndverk og kunsthistorie. Disse midlene gir mange kirker et skikkelig løft i arbeidet med vedlikehold og istandsetting. Særlig viktig er det at vi nå prioriterer de mange mellomalderkirkene, seier riksantikvar Hanna Geiran i en pressemelding.

Dekker 60 prosent

Tilskuddet vil dekke inntil 60 prosent av kostnadene av oppussingen av kirkene, med øvre grense er på 900 000 kroner. Det er kulturmiljøforvaltningen og kirkelige instanser som i samråd bestemmer hvilke kirker som skal prioriteres.

Riksantikvaren gikk før jul ut og ba verneverdige kirker som trenger utbedring av klimaskall eller el-anlegg om å søke. Klimaskall inkluderer blant annet tak, takrenner, vegger, maling og vindu.