Det er mulig å søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse. Denne type søknader er regulert i Mesterbrevnemdas «Forskrift om søknad om mesterbrev på bakgrunn av realkompetanse». Mesterbrevnemnda har hatt en slik ordning siden begynnelsen av 2000-tallet.

Ved behandling av realkompetansesøknader foretar Mesterbrevnemnda en helhetlig vurdering av kandidatens samlede kompetanse både som utøver og næringsdrivende eller leder i faget, med faglig og forretningsmessig ansvar, opp mot hele mesterkvalifikasjonen slik den fremkommer i læreplanen for det aktuelle mesterfaget.

Advarer

Mesterbrevnemnda er kjent med at det er firmaer som tilbyr bistand til søkere som vil søke om mesterbrev på ovennevnte bakgrunn.

– Vi vil presisere at Mesterbrevnemnda ikke har et samarbeid med slike firmaer – og at det er Mesterbrevnemnda som behandler, innvilger eller avslår søknader om mesterbrev. Potensielle søkere om har blitt kontaktet av disse firmaene, og som deretter henvender seg til oss, blir informert om at vi mener det ikke er noen grunn til å benytte seg av denne type tjenester. Søkere får den veiledningen de har behov for av våre kompetanserådgivere både før de søker, og under søknadsprosessen, sier fagsjef kompetanse i Mesterbrevnemda, Anne Kirsti S. Felldal som fortsetter:

– Vi er kjent med at disse firmaene kan være relativt pågående og vi anbefaler at de som ønsker å søke om mesterbrev med bakgrunn i realkompetanse henvender seg direkte til oss for å få nødvendig informasjon og hjelp, sier Felldal.

Blimester

– I VBL har vi fått flere henvendelser fra våre medlemmer knyttet til slike konsulentselskaper. Det er derfor flott med en presisering fra Mesterbrevnemda knyttet til dette, sier daglig leder i Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund, Ane Dyrnes. Hun minner om at man kan ta mesterbrev på Blimester.com.