Aktuelt

Ventilasjon på Sola kirke er et av prosjektene fra Brødrene Lie AS.

Øker på ventilasjon og utvendig blikk

5 store blikkenslager-bedrifter i Rogaland vokser betydelig, slik situasjonen er for de største ellers i Norge. En av de som øker mye er Brødrene Lie AS.

Publisert

Selv om de ikke når helt opp blant de fem største blikkenslagerbedriftene i Norge, viser tallene for de fem største i Rogaland at de har stor vekst og ligger nå blant de 14 største i landet. Det er både store prosjekter med fasader og annet utvendige arbeider, samt ventilasjon som bidrar til økningen.

Lie Blikk AS er størst med en solid økning fra 68 til 93 millioner kroner fra 2018-19. Resultat før skatt har økt fra 4,9 til 7,7 millioner kroner. Like bak er Brødrene Lie AS som økte omsetningen til fra 60 til 87 millioner kroner fra 2018 til 2019. Noe av bakgrunnen for veksten er en bevisst strategi å bygge opp bedriften til å ta på seg flere prosjekter innen blikkenslagerarbeid.

– Vi har også gått inn i litt større ventilasjonsprosjekter, samtidig som bedriften flyttet inn i nye tidsmessige lokaler i slutten av 2018, forteller Sigurd Skadsheim hos Brødrene Lie AS.

Preget av korona

En av utfordringene har vært å øke staben med kvalifisert arbeidskraft i takt med veksten.
– Vi satser på å få yngre arbeidstakere inn i bedriften og har for tiden 4 lærlinger. Bedriften har blitt en stor aktør i markedet og dette har hjulpet for få tak i kvalifisert arbeidskraft, forteller Skadsheim.

Han kan fortelle om økt vekst nå i 2020 og at de forventer en omsetning på litt under 95 millioner kroner i år. Utsiktene fremover er imidlertid litt mer usikkre på grunn av Covid 19-pandemien.

– Økonomien til kommuner og selskaper har blitt forverret, slik at vi er usikre på oppstart av prosjekter i 2. halvår 2021. Men så langt ser første halvår neste år rimelig bra ut. Ut fra dette forventer vi en årsomsetning på opp mot 100 millioner kroner i 2021.

Resultat før skatt økte fra 1 million kroner i 732 000 i 2018 til til 2,4 millioner kroner i 2019. Det er bedriften ikke helt fornøyd med.

– Det burde ligget en million kroner høyere. Vi jobber for å få driftsresultatet opp mot 5 prosent, da dette vil styrke bedriften finansielt og operasjonelt. En er avhengig av å ha god egenkapital og likviditet for å ta på seg store prosjekter- I tillegg er det viktig å sikre en god finansiering av fremtidige investeringer i maskinpark og annet, sier Skadsheim.

Positiv bransjeutvikling i Rogaland

Habi AS hadde også en solid økning i omsetningen i 2019, fra 53 til 77 millioner kroner. Det er generelt mange prosjekter som bidrar til veksten. For tiden jobber de med en stor kontrakt for SUS2023 som vil bidra til å kunne løfte omsetningen ytterligere. Resultatet før skatt mer enn doblet seg fra 2 millioner kroner i 2018 til 3,7 millioner kroner i 2019.

Brdr. Pettersen AS, med hovedkontor i Egersund, økte omsetningen fra 40 millioner kroner i 2018 til 54 millioner kroner i 2019. Resultat bør skatt var i 2019 369 000 kroner, mot 296 000 i 2018.

J. Johnsen & Sønner AS sin omsetning vokste fra 41 millioner kroner i 2018 til 47 millioner kroner i 2019. Resultat før skatt vokste fra 723 000 kroner i 2018 til 2,4 millioner kroner i 2019.

Også Lie Ventilasjon, som er et utspring fra Lie Blikk, økte omsetningen i 2019 til 55 millioner kroner. I 2018 var omsetningen på 52 millioner kroner. Resultat før skatt endte i 2019 på – 691 000 mot 634 000 året før.

Powered by Labrador CMS