Overgangsordning med forlenget frist

Overgangsordning for Sentral godkjenning forlenget til 1. juli 2025.

NyheterOvergangsordning for Sentral godkjenning forlenget til 1. juli 2025. Forlengelsen av overgangsordningen skal sikre forutsigbare rammevilkår for næringen frem til nye regler i plan- og bygningsloven er på plass.

Se artikler av Oddbjørn Roksvaag

Av Oddbjørn Roksvaag

Publisert:

Overgangsordningen har blitt forlenget mange ganger. Ny frist er 1. juli 2025.

Overgangsordningen ble innført i 2016 og har blitt forlenget flere ganger. Ordningen skulle etter planen avvikles fra 1. juli 2023. Dette har skapt bekymring, spesielt hos anleggsbransjen.

Kommunal- og distriktsdepartementet har bestemt å forlenge overgangsordningen for kvalifikasjonskrav i Sentral godkjenning til 1. juli 2025.

Overgangsordningen innebærer at foretak som fikk Sentral godkjenning før 1. januar 2016, kan være trygge på at tidligere gitt godkjenning kan fornyes uten endringer. Ved søknad om endret godkjenningsområde eller tiltaksklasse, må derimot kvalifikasjonskravene fremdeles oppfylles fullt ut.

Dersom nye regler ikke er på plass innen 2025, må departementet vurdere overgangsordningen på nytt.

Nyheter