Når gamle ventilasjonsanlegg skal rives, vil man i en del tilfeller støte på asbest-kanaler. Dette krever spesiell behandling.

– De ble typisk brukt til ventilering av bad og kjøkken. Men de ble også brukt i næringsbygg, i stedet for stålkanaler, eller sammen med stålkanaler. Vi finner dem stadig vekk. Så lenge de står rolig, er det greit, men når vi begynner å rive dem, er det farlig, sier sivilingeniør Steinar Amlo i Norconsult til Nemitek.no.

Han slår alarm fordi mange går inn og setter helsa si på spill i stedet for å sørge for asbestsanering.

Amlo kan vise til flere eksempler med asbestolux-plater i himling, og kanskje også vegger.

– Det typiske er rørisolasjon, rørbend eller asbestolux-plater. De er tørre og var veldig mye brukt. Dessuten inneholder de brunasbest, som er noe herk, sier han.

Først og fremst er det i kanalene asbest finnes. I falsene på firkantkanaler ble gjerne små hull i hjørnene tettet med kitt som inneholder asbest. Det er asbest i boltede flenser i firkantkanaler, forteller sivilingeniøren.

Spirokanaler fra 1960-70-tallet har rødbrun skjøtemasse med asbest.

– Jeg har inntrykk av at mange i dag ikke tar asbestfaren på alvor. For 20 år siden visste folk hva asbest var. Nå er det kommet til nye generasjoner som ikke har samme kunnskap, sier Steinar Amlo.