Nybygg på Campus Ås

Et nytt bygg på 63 200 kvadratmeter skal gi plass til Veterinærhøgskolen og Veterinærinstituttet på Campus Ås.

Fakta om prosjektet


Blikkenslager:
Ulstein AS

Ventilasjon:
Bryn Byggklima ASGK Inneklima AS

Tiltakshaver:
Statsbygg

Totalentreprenør:
AF Gruppen ASA (utvendig)Hent AS (innvendig)

Arkitekter:
ØKAW Arkitekter MNAL AS og Henning Larsen Architects AS

Ulstein AS har hatt blikkenslagerarbeidet til en verdi av 27 millioner kroner med tradisjonelle blikkenslagerarbeider. De har levert en stor mengde fasadeløsninger, som metallkledning ved utvendige vegger og himling.

Tekking
Tekking

8500 meter med langsgående aluminiumsprofiler ved vindu og dørfelt, samt 8000 kvadratmeter med aluminium som bukkede tynnbeslag inn mot vindu, dører, parapeter og sokler, er noe av det som er utført. I tillegg er det lagt 550 kvadratmeter med falset tekking for hånd ved sokler og sidevegger på oppbygg for ryttertak.
På fasade og himling er det montert 7500 kvadratmeter med 4 mm komposittplater. Ved inngangspartier med utvendige himlinger, og under gangbroer, er det levert himlingssystem som er nedsenket og skrudd, inkludert komplett innfestingssystem.

Perforerte plater

Ved utvendige fasader inn mot vinduer og dører er det levert fasadesystem med komplett kassettløsning inkludert skjult innfesting med opphengssystem. Kassetter er levert i varierende størrelse med formater helt opp i bredde 1500 mm og høyde 4500 mm.
500 kvadratmeter med perforerte skodder er montert foran vinduer. De er perforert etter beskrevet perforeringsgrad for å sikre at krav til solavskjerming og utsyn blir ivaretatt, og har bildemotiv. GK Inneklima AS har hatt ansvar for ventilasjonen i hovedbygget, mens Bryn Byggklima AS har levert ventilasjonsanlegget for lab-bygget.

Powered by Labrador CMS