Utbygging av Gand vgs

Som en av de største videregående skolene i Rogaland har Gand fått 5000 nybygde kvadratmeter.

Fakta om prosjektet


Blikkenslager:
Habi AS

Ventilasjon:
Energi & Miljø AS

Tiltakshaver:
Rogaland Fylkeskommune

Arkitektur:
Link Arkitektur AS

Byggentreprenør:
Byggmester Øystein Torgersen AS

Betong og takarbeider:
Skanska Norge AS


Fundamentet av det nye bygget har betong, råbygget i tre og innvendig stål og gips. Mens Skanska har hatt betongarbeid og taktekking, er det Byggmester Øystein Torgersen AS som har reist selve bygget i sin helhet. For dem har det vært en ganske tradisjonell byggemetode som inneholder vannbåren varme på de fleste av gulvene i bygget.

VAV-styring

Energi & Miljø AS har hatt arbeidet med ventilasjon på det nye bygget, og har vært hovedentreprenør på alle tekniske fag. Det er to ventilasjonsaggregat som har vanlig VAV-styring ut fra tilstedetilværelse og temperatur. Det ene er på 37 000 kubikk på de vanlige klasserommene, mens anlegget for fagrommene er på 20 000 kubikk. Her er det sponavsug, sveiseavsug, betongavsug og avsug for andre praktiske oppgaver som gjøres på skolen. I tillegg kommer det to anlegg på 12 000 hver i det andre bygget med treningshall og garderobeområder.

Avsug

– Prosessavtrekket er mest komplisert og det har vært en oppgave å få oversikt over alle maskiner og utstyr som trenger avsug, sier Bjørn Løno hos Energi & Miljø AS.
Prosjektet har bestått av to bygg ved skolen. Blikkenslager for utvendig arbeid har vært Habi AS.
Prosjektleder Ronny Glöckner kan vise til arbeid med båndtekket fasade på totalt ca. 700m² i 0,7 mm forpatinert sink fra Rheinzink som er blågrå. Falseavstand varierer mellom 600 mm og 400 mm. Her er det sikk-sakk mønster som skaper spesiell effekt. Ca 600 m² av ytterveggene og takoppbygg er kledd med 4 mm lakkerte aluminiumsplater.

Powered by Labrador CMS