Nyheter

Bruk av maskiner kan skape farlige situasjoner. Nå oppsøker Arbeidstilsynet bedrifter for å sjekke om alt er som det skal. Illustrasjonsfoto.

Arbeidstilsynet til aksjon mot bedrifter

I løpet av de to kommende ukene kan bedrifter og arbeidsplasser risikere å få besøk av Arbeidstilsynet som har aksjon på HMS.

Publisert

Farlige maskiner og arbeidsutstyr vil stå i fokus når Arbeidstilsynet kommer på uanmeldt besøk de neste tre ukene.

– De fleste ulykkene skjer i forbindelse med bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr. Unge arbeidstakere og arbeidstakere i små virksomheter er mest utsatt. Gevinsten ved å forebygge ulykker er stor, både for virksomheter, arbeidstakere og samfunnet generelt, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i en pressemelding.

Industrinæringen er valgt ut som en av tre hovednæringer Arbeidstilsynet vil gjøre en særskilt innsats i de to neste årene.

Kan bli anmeldt

– Arbeidstilsynet vil stanse bruken av arbeidsutstyr som mangler sikkerhets- eller verneutstyr. Mangelfull sikring av arbeidsutstyr vil alltid utgjøre en betydelig risiko, sier direktør Trude Vollheim.

Overtredelsesgebyr vil blant annet bli brukt i de tilfeller der Arbeidstilsynet avdekker at vern er fjernet på maskiner med bevegelige deler. Ved alvorlige lovbrudd vil virksomheten bli politianmeldt.

Mange ulykker

Arbeidstilsynet peker på at ulykkene skjer både under vanlig drift og eller ved vedlikeholdsarbeid. En del ulykker skjer ved at avvik rettes opp mens maskiner eller utstyr er i gang. Et eksempel det vises til er at noe har satt seg fast eller at maskiner og utstyr har stoppet opp.

Mange maskiner og utstyr mangler vern som kan føre til skade. Mange glemmer å koble ut strømmen ved vedlikehold, som fører til stor risiko for at hånd eller fingre kommer i kontakt med bevegelige deler av maskiner og utstyr. Denne type skade er den som oftest rapporteres til Arbeidstilsynet. Dødsulykker skjer også ofte ved vedlikehold, reparasjon, verifikasjon, klargjøring og rengjøring av utstyr.

Dårlig opplæring

Arbeidstilsynet har statistikk på at omlag 30 % av ulykkene har skjedd i forbindelse med arbeid der vanlig produksjon og drift var i gang, men skulle vært stoppet.

– Det er ekstra viktig at arbeidsgiver planlegger denne type oppgaver nøye og sørger for at det er kvalifisert personell som utfører vedlikeholdet, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Av andre årsaker til ulykker nevnes manglende opplæring i bruk av maskiner og utstyr, manglende kunnskap på arbeidsplassen, manglende vedlikehold, manglende system for låsing eller merking, manglende risikovurderinger og manglende vern på maskiner eller at vernet kobles ut fordi det oppleves som upraktisk i bruk.

Alle disse forholdene vil Arbeidstilsynet ha et våkent øye for når de nå oppsøker bedrifter landet rundt.

Powered by Labrador CMS