Ventilasjonsfirmaet Flexit mener godt inneklima er viktig for helsa, og derfor har de inngått samarbeid med Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF). Ofte får organisasjonens medlemmer spørsmål rundt inneklima og ventilasjon på bygg gjennom rådgivningstjenesten de har. Målet er å utveksle erfaringer og kunnskap hvor medlemmene får tilgang til best mulig informasjon.

– NAAF sin praktiske kompetanse og erfaring rundt forebyggende tiltak mot helseplager er interessant for oss å ta med som en del av grunnlaget i vår produktutvikling. Vi har begge et felles ønske om at alle skal få et bedre inneklima, sier Jon Dehli som er markedssjef i Flexit AS til AstmaAllergi.

For mange gir dårlig ventilasjon helseplager som trøtthet, hodepine, nedsatt konsentrasjon, økt irritasjon i slimhinner og økt hyppighet av luftveisinfeksjoner.

Vil lære

Samtidig peker NAAF på at ventilasjon/luftskifte påvirker konsentrasjon, yteevne og produktivitet, hvor spesielt personer med astma- og allergisykdommer er sårbare. Samtidig pekes det på at helseplager kan også andre få ved mangelfull ventilasjon og feil drift.

Jon Dehli i Flexit mener de kan lære mye av medlemmene om hvilke utfordringer folk flest har når det gjelder ventilasjon og inneklima.

– I nye boliger er det som kjent ganske omfattende krav til ventilasjonsløsninger med blant annet varmegjenvinning. Men det vi ser er at mange har spørsmål også rundt dette, om hvordan de for eksempel bruker anlegget, sier Dehli til medlemsbladet til NAAF.

Felles ønske

Han kan allerede vise til konkrete saker som er kommet inn via NAAF og mener samarbeidet som ble inngått fra årsskiftet så langt har vært fruktbart.

Nå ønsker Flexit å bruke kunnskapen fra organisasjonen innen forebyggende tiltak mot helseplager som en del av grunnlaget i sin produktutvikling.

– Vi har begge et felles ønske om at alle skal få et bedre inneklima. Som en del av avtalen vil NAAF gi rådgivning og kursing for å heve kompetansen til våre ansatte ytterligere, uttaler Jon Dehli.

NAAF sin rådgivningstjeneste driver rådgivning via telefon og epost ukentlig.

– Sammen vil Flexit og NAAF arbeide for at boligeiere får brukervennlige ventilasjonssystem som bidrar til godt inneklima, uttaler Kai Gustavsen som er fagsjef for inneklima i NAAF.