Nyheter

På Brattørkaia i Trondheim bygges det hus som er Norges største plusshus og vil generere mer energi enn som er brukt til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhendig av bygget.

Avgjørende med god innregulering

God innregulering er avgjørende for at varmepumper skal fungere best, og da er dette den beste teknologien for å få nesten nullenergibygg sier en Sintef-rapport.

Publisert

42 prosent av alle boliger har varmepumpe installert, og da er luft-til-luft-varmepumpe den mest vanlige løsningen. For større bygg blir det ofte valgt væske-til-vann varmepumper.

I rapporten fra arbeidet som Sintef Byggforsk nå jobber med fram mot utgangen av 2019, peker foreløpige studier på hvilke aktuelle teknologier som er mest aktuelle for energieffektive bygninger.

Det er laget flere forskningsprosjekter som det henvises til, og nå trekkes det konklusjoner med fordeler og ulemper med ulike løsninger.

– Innregulering og kvalitetssikring av varmepumpesystemer etter installasjon er avgjørende for å sikre ønsket funksjon, ytelse og energisparing. Gjennom feltmålinger kan man avdekke potensielle feil og optimaliserings­muligheter, sier prosjektleder Øystein Rønneseth ved Sintef Byggforsk i en pressemelding.

Analysene foretas av prosjekt- og masterstudenter ved NTNU under veiledning av doktoringeniør og spesialist på varmepumper og kjøleanlegg, Jørn Stene.

Ferdig neste år

En endelig rapport vil komme først i slutten av neste år, men det er nå gitt ut en statusanalyse for nesten nullenergibygninger i Norge som kan leses her:

Så langt i prosjektet er det gjennomført målinger og dypbdeevaluseringer av varmepumpesystemene i 3 ulike nesten nullenergibygg. Det gjelder en barnehage, et hotell og en kontorbygning. Ytterligere 3 prosjekter avsluttes ved utgangen av 2019.

Sintef har med seg NTNU og Cowi AS som partnere og prosjektet er finansiert av Enova og FME ZEN (Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities).

Passivhus

Normalt velges høyeffektive varmepumper for oppvarming og kjøling som teknologi for nullenergibygninger (ZEB) fordi de oppnår høy energisparing og lave CO2-utslipp om de er rett prosjektert og driftes som forutsatt. Også i mange passivhus og andre lavenergibygninger i Norge ser Sintef at denne løsningen velges. Det er dette de ser nærmere på i rapporten.

Powered by Labrador CMS