I en masteroppgave som Martine Borgen Haugland har laget har hun sett på CO₂ og behovsstyrt ventilasjon i skolen. Normalt blir ventilasjon regulert mot samme CO₂-nivå for voksne og barn, som innebærer at barna får mindre friskluft enn voksne fordi barn produserer mindre CO₂.

Forsøkene viser at når CO₂-nivået er likt, oppfattes luften som dårligere i et klasserom med sjuåringer enn i et rom med 13-åringer.

– Vi ser tydelig at andreklassene har dårligere oppfattet luftkvalitet enn åttendeklassene. Oppfattet luktintensitet har samme tendens, og forskjellen er større med høyere CO₂-nivå, sier Haugland til Norsk VVS.

Hun konkluderer med at det er vanskelig å sette likhetstrekk mellom hvor mye CO₂ en person produserer og hvor mye han eller hun forurenser inneluften med bioeffluenter, som er utslipp fra kroppen.