Et konkret forslag er levert inn der det bes om at Stortinget ber regjeringen lage en økonomisk opptrappingsplan for drift av arbeidslivskriminalitetssentrene (a-krim-sentre), slik at deres kapasitet økes i stortingsperioden 2017-2021.

Det pekes også på behovet for å dele erfaringer og arbeidsmetoder mellom de ulike sentrene.

Samtidig ønsker politikerne å få dokumentasjon gjennom av resultatet av arbeidet som resulterer i beslag av verdier, stans i virksomheter, domfellelser og antall bakmenn som tas.

12 ulike punkt med krav til regjeringen har politikerne satt opp i sitt forslag.

Stortingsrepresentantene Hadia Tajik, Lise Christoffersen, Arild Grande, Eigil Knutsen, Lene Vågslid, Jan Bøhler, Rigmor Aasrud, Ruth Grung og Åsunn Lyngedal står bak forslaget for å styrke kampen for et seriøst og organisert arbeidsliv, og mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

De peker på at det fortsatt er store problemer i bygge- og anleggsnæringen, og viser blant annet til at taushetsplikten fungerer i dag som en beskyttelse av kriminelle aktører. Derfor har de et konkret forslag for at ikke taushetsplikten skal hindre utveksling av informasjon mellom etatene.

Her ser hele forslaget: