Utstyr og muligheter er helt på topp for både tak, fasade og ventilasjon. Blikkenslagerne fra Agder som var på besøk nylig ble betatt av hvor gode forhold danske elever har det ved Tech college i Aalborg.

– Vi ble helt målløse over utdannelsen i Danmark og forholdene de får opplæring i. Det er bare fire timers reise fra Kristiansand å dra dit, så dette håper jeg åpner opp for mer utveksling av elever etter hvert, sier Geir Salvesen.

Han var en av ni blikkenslagere som var med på turen som åpnet øynene for at utdannelsen innen faget er litt annerledes i Danmark enn i Norge.

– Tenk hvor gøy det hadde vært for en norsk ungdom å vært der i fire uker, sier Salvesen begeistret.

Undervisningstilbudet er lagt opp litt annerledes og der går blikkenslagerne sammen med rørleggerne. Alt er lagt til rette for god lærdom.

Gratis studie

Først ble delegasjonen fra Norge introdusert for opplegget ved skolen, før de fikk en omvisning. Etter skoletid ble gjestene tatt med til et renoveringsprosjekt av «Kunsten museum of modern art» hvor tidligere elever av skolen var med på omvisningen.

Gjennom et opplegg som EU har er det fullt mulig for norske blikkenslagerelever å dra fire uker til den danske skolen for å få et innblikk i hvordan opplæringen skjer der.  Norske elever kan studere gratis i Danmark, og medlemmene i Agder-lauget mener dette må være en ypperlig mulighet for å utvide horisonten og lære mer.

– Dette er en av de beste og mest innholdsrike laugsturene vi har hatt, sier Geir Salvesen.

Han legger vekt på at selve opplæringen og muligheten som finnes med alt av utstyr som trengs gir god opplæring av de unge i faget.