Om kunden ønsker en løsning som blikkenslageren mener ikke er i henhold til  anbefalte løsninger fra for eksempel Byggforsk er det likevel blikkenslageren som blir sittende igjen med ansvaret til slutt.

– Når en jobb ikke blir faglig rett utført kan blikkenslageren bli stående ansvarlig for jobben uansett om kunden ønsket valgt løsning. Jeg ville valgt å takke nei til en slik jobb, sier Walter Karppinen til Blikkenslagere.no. Han er daglig leder i Walther Karppinen & Sønn AS i Tønsberg og ønsker at fagfolk skal stå for mest mulig anbefalte preaksepterte løsninger.

På en tråd på Facebook-siden Blikkenslagere/Norge ble det en diskusjon om en løsning med gesims som i utgangspunktet fikk skryt for godt arbeid, men hvor Karppinen pekte på at det var enkeltfals.

Trekker vann

Selv om tekkingen av taket under skal være tett, mener Karppinen at gesims skal ha dobbeltfals. Han peker på at enkeltfals trekker mye vann og spesielt ved klammerne.

Han viser til at enkeltfals ikke er med i Byggforsk sine veiledninger fordi de mener dette ikke er akseptable løsninger.

– Husk at det er vi fagfolk som kan faget og vår oppgave er å utføre det fagmessig. Det kan bli garanti og erstatningsansvar om det for eksempel blir lekkasjer og vi ikke har gjort god nok jobb. Vi må stå for det vi gjør, mener blikkenslageren.

Enkelte blikkenslagere frykter at de kan miste oppdraget dersom de argumenterer for andre løsninger enn det arkitekten eller kunden ønsker. Dette er imidlertid ikke Karppinens erfaring. Han mener det krever gjerne litt argumentasjon for å få endret dette til anbefalt løsning, men kunden endrer som oftest mening.

Skriftlig aksept

– Det er vi som er fagmenn og vi skal ikke utføre noe som ikke er godt nok. Det hjelper ikke å skylde på andre når klagene kommer. Da må du eventuelt ha skriftlig aksept fra kunden, er Karppinens klare svar til bransjen.

– Dette har noe med faglig stolthet og styrke å gjøre. Samtidig tenker ikke alle på at de kan bli stilt økonomisk ansvarlig. Forsikringsselskapene har blitt mer aktive med å søke regress om de oppdager at det er gjort feil som fører til skader på bygg, sier blikkenslageren.

Han mener at om du skal kunne gå fri må du ha skriftlig dokumentasjon fra kunden om at du fraskriver deg all garanti fordi jobben ikke er utført i henhold til det som er anbefalt i faget.

Karppinen sier også at det er viktig og oppdatere seg, belastning fra vær og vind har endret seg mye de siste 10 årene og det som blikkenslagerne utført for en generasjon eller to siden er ikke nødvendigvis godt nok i dag.

Kan bli erstatning

– Om det skjer noe og du kommer i retten må du være veldig god til å overbevise om at det du har gjort er riktig. Om det kommer fram at det er løsninger som ikke er faglig forsvarlig og du ikke har noen papirer på at dette ble gjort mot dine råd, kan det komme krav om erstatning.

Karppinen får årlig spørsmål om bygg han har vært med på der byggmesteren eller andre har gjort dårlig jobb. Da må han dokumentere at det de har gjort tilfredsstiller kravene.

Oppgaver som enkeltfals på gesims, gesims nedkant som er for lav, gesimsbeslag med omleggsskjøt og festet med synlige pakningsskruer, eller for liten overlapp til kledning er oppgaver som er utenfor det anbefalte,. Det gjør at Karppinen ikke tar slikt arbeid. Han sier heller nei til jobben om kunden står på sitt.

Undergraver bransjen

– I andre tilfeller der det ønskes arbeid som ikke er helt i tråd med det vi som fagfolk bør stå for, ber jeg om bekreftelse fra kunden om at dette er noe de ønsker, sier han.

Et siste moment han peker på er at snarveier i faget kan være undergravende for bransjen.

– Dersom vi tar snarveier som undergraver faget vårt, fører det til at kunden like godt kan få andre til å gjøre jobben enkelt og billig. Vi må stå opp for det håndverket vi fronter og hele tiden jobbe for å få gjennomslag for best mulig løsninger som gjør at bygget kan stå tett i mange år, sier Walter Karppinen.