Den 1. januar i år trådte nye og skjerpede regler om innleie i byggebransjen i kraft. I den forbindelse ble det holdt 30 informasjonsmøter eller foredrag for cirka 1000 deltakere over hele landet.

Likevel opplever Byggenæringens Landsforening (BNL) at det fremdeles er mange i bransjen, deriblant flere blikkenslagere, som ikke kjenner til og følger de nye reglene.

– Vi erfarer at mange ikke har nok kunnskap om hvilke regler som gjelder for innleie. For eksempel har vi sett flere tilfeller hvor den nødvendige avtalen med tillitsvalgte mangler, sier advokat Iselin Bauer Seeberg i BNL til blikkenslagere.no.

To tilfeller

Hun forklarer at det er tillatt å leie inn arbeidskraft i to tilfeller. Det ene er når arbeidet er av midlertidig karakter. Da behøver ikke bedriften å være bundet av noen tariffavtale eller avtale med tillitsvalgte, men det er viktig å være klar over at det stilles strenge krav til hva som anses som midlertidig.

Innleie er også lovlig hvis det foreligger en avtale med tillitsvalgte. Denne muligheten krever imidlertid at virksomheten er bundet av en tariffavtale som er inngått med en fagforening med innstillingsrett.

— Tidligere har det vært nok med hustariffavtaler, men det holder ikke lenger. Nå krever loven også at avtalen som er inngått med tillitsvalgte, skal være skriftlig. Vi ser at avtalen med tillitsvalgte ofte mangler, eller at den ikke er skriftlig, sier Seeberg.

Flere informasjonsmøter

Advokaten forteller at hun i forrige uke holdt foredrag om dette temaet på et frokostmøte med 100 fremmøtte, og at hun og kollegene skal gjøre det samme på flere nye møter denne uken.

– Vi i BNL er opptatt av å spre informasjon om innleiereglene, slik at bedriftene blir kjent med sine forpliktelser. Tilgang på rådgiving og juridisk bistand innen dette feltet er også et viktig medlemsgode i VBL og BNL, opplyser Seeberg.

Hun forklarer at bedrifter som leier inn arbeidskraft uten å følge reglene, risikerer å bli dømt til å gi den innleide både en økonomisk erstatning på grunn av lovbrudd – og fast ansettelse.

— De gamle reglene for innleie i byggebransjen ble heller ikke fulgt av alle, og det er noe av bakgrunnen for at det nå kom en innskjerping. Det som er skjerpet inn, er først og fremst nivået på tariffavtale. Nå er det altså kun bedrifter som er bundet av en landsomfattende tariffavtale, eller en tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett, som har adgang til å inngå avtale med tillitsvalgte om utvidet innleie. Det vil si innleie utover hovedregelen om midlertidighet.

I ferd med å våkne

Arbeidstilsynet kan sjekke om bedrifter er tariffbundet og har avtale med tillitsvalgte for de tilfellene der dette kreves. Dersom dette mangler, kan Arbeidstilsynet pålegge bedriften å ordne opp.

Seeberg tror at bevisstheten rundt innleiereglene lenge har vært lav i byggebransjen, men hun opplever at de fleste bedriftene nå er i ferd med å våkne.

– Vi ser at de tar det mer på alvor nå. Og generelt opplever vi at bedriftseiere ønsker å opptre ryddig og seriøst, og at de er interesserte i å sette seg inn i regelverket de er bundet av, sier advokaten.