Tross oljenedtur har mange blikkenslagere i Stavanger og ellers i Rogaland klart seg bra. Selv om enkelte firmaer fortsatt sliter med oppdrag og priser, mangler noen fagfolk og ser nå positiv tendens til at unge søker seg til faget igjen.

– Jeg tror trenden med at alle skulle bli ingeniører er i ferd med å snu. Med økende andel lærlinger er det lov å tro at det går mot bedre tider for å rekruttere til bransjen, sier Torbjørn Tørresdal.

Han er daglig leder for Haugesund Blikk AS og samtidig oldermann for Haugaland. Bedriften har klart seg ganske godt gjennom krisen, og føler på behovet for å rekruttere flere.

– En holdningsendring hos både elever, foreldre og ellers i samfunnet må til for at flere velger praktiske fag. Og det kan se ut til at dette er i ferd med å skje og at vi får fram flere unge som vil bli blikkenslagere, sier Tørresdal.

Snakket til elever

Han var nylig på en samling for skolene i regionen hvor han presenterte blikkenslagerfaget i sitt mangfold, fikk vist fram litt hva de driver med og svarte på spørsmål. Dette opplegget er tenkt gjennomført årlig fremover.

– Vi må som bransje jobbe aktivt og lauget må stå på hele tiden for å vise fram faget, sier Tørresdal som nå har fire voksenlærlinger hos seg. Han tror ikke at ny oppgang for oljenæringen vil ødelegge for den gode trenden med fokus på håndverksfag.

Høyere kvalitet

Blikk Teknikk AS i Stavanger ser en tendens til at de unge som søker seg til blikkenslagerfaget har høyere kvalitet enn tidligere.

– Vi har sett en ny trend der ikke alle unge skal bli akademikere med høyere utdannelse. Hele byggebransjen har fått en opptur med nedgangen i oljenæringen, og jeg tror ikke en oljeopptur vil endre dette, sier daglig leder Morten Hanssen.

Han opplever at ikke bare de med dårlige karakterer søker seg til byggebransjen, og at det som nå er i ferd med å skje vil heve kvaliteten på de som vil bli blikkenslagere.

Nok å gjøre

– Det har ikke vært lett å få tak i fagfolk, så derfor må vi jobbe med de unge for at de kan ta utdannelse. Vi har nok å gjøre selv de siste par års krisetider, så bøygen er å ha nok fagfolk, sier Hanssen. Han får en lærling fra høsten av og håper på flere med årene.

Håvard Halgunset hos Stavanger Blikk AS har ikke merket så mye til oljekrisen og har nok med jobber.

– Vi får tak i folk når vi trenger det stort sett gjennom venner og bekjente i bransjen. Derfor har det ikke vært noen spesiell utfordring med fagfolk, sier Halgunset.

Fakta om lærlingkontrakter

Rogaland har nå 46 pågående lærlingkontrakter. Det er en stor økning fra de siste årene med 30 lærlinger.

Systematisk arbeid gjennom tid med Opplæringskontoret, laugene og bransjen pekes på årsaker til oppgangen.

Også i Stavanger er det samme trend med 50 lærlingkontrakter pågående.

Press på priser

Han har også hatt nok å gjøre de siste årene med svakere markedet generelt. De har mange mindre jobber for privatmarkedet og derfor ikke merket så mye av oljenedturen.

Habi AS merker fortsatt sterk press på priser, og hører fra kolleger at det er firmaer som fortsatt sliter med oppdrag. Likevel er daglig leder Tor Ove Jørgensen optimistisk både for markedet generelt og muligheten for rekruttering blant unge.

– Når stadig flere snakker om at det ikke er så lett å få jobb i oljebransjen, vil både foreldre, folk flest og media bidra til at byggfag får flere søkere. Nå er vi spent på søkertallet når fristen for videregående skole går ut 1. mars, sier Jørgensen.