I fire timer denne lørdagen vil laug, håndverks- og bransjeforeninger i Vestfold markere Yrkesfagenes år sammen med elever fra videregående skoler.

I byene Holmestrand, Horten, Tønsberg, Sandefjord og Larvik blir det aktiviteter fra håndverkerne denne dagen.

Blikkenslagerne vil ha sin naturlige del av dette opplegget som skal markedsføre mulighetene byggebransjen har for ungdom som skal ta en utdannelse.

Bak «stuntet» står «Medbyggerne» som jobber for seriøsitet i arbeidslivet og holdningsskapende arbeid mot arbeidslivskriminalitet.

– En sentral del i dette arbeidet er jobben med kompetanse. Bedriftene er helt avhengige av god rekruttering til sine bransjer. Vi gleder oss til å møte folk og markere Yrkesfagenes år på denne måten. Elever og foreldre må lære oss å kjenne og se mulighetene, sier Hilde Claussen i VBL Vestfold som også er engasjert for Opplæringskontoret.

De ulike faggruppene, blikkenslagerene inkludert, skal vise frem sine ferdigheter.

Regjeringen har utnevnt dette som Yrkesfagenes år, og dette vil bli markert på ulike måter rundt omkring i landet. Noen har ulike aktiviteter gjennom året, mens andre satser på spesielle arrangement.