Verkstedet har vært for trangt i mange år. Butikken er for liten. Nå gjør Fana Blikk AS endelig alvor av tankene de har gått med i mange år.

– Vi har vært i kontakt med kommunen lenge, og nå har vi et håp om å starte byggingen neste år, sier daglig leder Endre Liseth til Blikkenslagere.no.

Tomta på Skjold har vært ettertraktet lenge, og det har vært press for at blikkenslageren skulle flytte til et industriområde. Men her har de vært så mange år og har faste kunder som er innom jevnlig, at de ønsket å bli.

– Vi har fortsatt både private og små firmaer som henter blikk daglig, og bruker butikken vår. Dette er en viktig del av virksomheten i tillegg til større oppdrag. Nå får vi til et opplegg hvor tomta blir utnyttet samtidig som vi får utvidet lokalitetene, sier Liseth.

Rydde tomta

Går planene igjennom i Bergen kommune, skal de sprenge seg ned noen tusen kvadratmeter under jorda.

Butikken blir utvidet i front der den er i dag, samtidig som rubbhall, containere, verkstedutstyr og biler skal vekk fra tomta.

Istedet blir det plass til nye prosjekter med blokkleiligheter, og kanskje også en kafé i området.

– Vi ønsker selv å stå ansvarlig for denne utbyggingen for å kunne hente inn kostnadene med å skyte oss ned i fjellet, sier Liseth.

Han innrømmer at det er litt spesielt å stå ansvarlig for en slik utbygging, men dette må til skal det la seg gjennomføre.

Større verksted

Fjellhallen vil få plass til et langt større verksted, som i dag har trange forhold for de seks som jobber her fast. Det er også behov for gode lagerforhold.

Samtidig blir det parkering for både bedriften og for de som skal bo i leilighetene.

– Kommunen ønsker egentlig at vi flytter til et industriområde, men vi er så innarbeidet her med mange faste kunder at vi ønsker å bli. Nå har vi funnet en løsning som kombinerer dette, sier Endre Liseth.

Det gamle gårdstunet blir tatt vare på, samtidig som moderne boenheter får plass.

Satt på vent

Planene har eksistert lenge, men da Bybanen skulle bygges forbi området ble utbyggingen satt på vent. Nå håper  Liseth at kommunen sier ja, og at naboprotester ikke skal velte planene.

– Vi har kjempet med nebb og klør for å bli på dette området, og nå har vi landet på et opplegg som kan bli bra for flere interesser, sier Liseth.

Opus Bergen AS er brukt for å fremme planene på vegne av Fana Blikk Eiendom AS.

Målet er å sikre de 80 ansatte gode vilkår de kommende årene, samtidig som området blir utnyttet bedre.

Fakta om planene:

Opus Bergen AS fremmer på vegne av Fana Blikk Eiendom AS et planforslag for et område på Skjold. 

Planen rommer formålet bolig og kombinert bebyggelse og anlegg, med underformålene verksted, tjenesteyting, kontor, bevertning og forretning. Bakgrunnen for planarbeidet er å utvide næringsarealet til Fana Blikk, som er spesialisert på tak og ventilasjon 

Planområdet utgjør 12,4 daa, og grenser mot Rv.582 Fanaveien i sør og Harald Skjolds vei i øst. Boligbebyggelsen planlegges som to blokkenheter på 6260 m2, med 70 boenheter totalt. 

Nytt areal til formål verksted, bevertning, tjenesteyting, kontor og forretning, samt parkeringsplasser tilknyttet de nevnte formål utgjør omtrent 4409 m2. Eksisterende virksomhet for Fana Blikk utgjør i dag 1640 m2, og videreføres i planen. 

Byggehøydene varierer fra 4 til 7 etasjer, inkludert garasjeetasje tilknyttet bolig i plan 2. Gjennom plan reguleres det for bedre tilkomst for kjøretøy og myke trafikanter, samt offentlig gang- og sykkelvei gjennom planområdet.