I tillegg til blikkenslagere deltok også representanter fra elektro-, rørlegger-, murer-, og malerbransjen, samt hovedentreprenørene. Målet er å få redusert konfliktnivået. VBL jobber aktivt sammen med andre aktører i bransjen for å finne måter å jobbe på som skaper mindre støy og konflikter mellom hovedentreprenører og underentreprenører. Under møtet i Stavanger tirsdag kom det frem ulike synspunkter som viser at det er langt fra idyll i byggebransjen.
– Tilbakemeldingene som kom i workshopen er stort sett i tråd med det som kom fram i en undersøkelse vi gjorde blant medlemmene tidligere i år, sier daglig leder i VBL, Ane Dyrnes. Fra ventilasjons- og blikkenslagerbransjen stilte representanter fra Habi, Lie Blikk, Teknisk Bureau, Brødrene Pettersen og J Johnsen & Sønner, samt daglig leder i VBL Ane Dyrnes.

Avvik

Gjennom gruppearbeid, som etterpå ble presentert i plenum, fikk både små og store entreprenører fortelle hvordan de opplever situasjonen, men de skulle også komme med forslag til tiltak og fortelle historier om vellykkede prosjekter. Kartlegging av suksessfaktorer er kanskje noe av det viktigste vi gjør slik at vi kan lære å unngå å havne i de situasjonene som utløser konflikt, sier Dyrnes
– Vi har fått mange tilbakemeldinger på at deltakerne synes det er nyttig å møtes for å snakke om felles problemer i et slikt fora. Og selv om vi ofte hører fra underentreprenørsiden at de blir overkjørt av hovedentreprenøren, så ser vi også at det er en god del selverkjennelse der ute. Mange UE’er peker på seg selv, og hva de må bli bedre på, sier Dyrnes.

Utfordringer

Avvik fra standardkontrakter, mindre muntlige avtaler og mer formelle prosesser er noe av det som ofte blir nevnt som utfordringer. I Stavanger var det flere av deltakerne som tok opp dette med økt bruk av skriftlighet som årsak til høyere konfliktnivå. Fortsatt er det mange entreprenører som jobber i distriktene som er vant til å løse problemer der og da på byggeplassen – muntlig, mens det i sentrale strøk kreves langt mer formelle prosesser. Om for eksempel avvik ikke blir ført etter rett prosedyre, nytter det ikke å komme og kreve kompensasjon i ettertid.

Ta ansvar

– Derfor er det viktig at hver enkelt tar sitt ansvar og er bevisst på hva man gjør på byggeplassen, sier Ane Dyrnes.
– Tilsvarende møter har vært holdt i Tromsø og Trondheim, og nå gjenstår møte i Oslo 30. oktober. Vi har fått forespørsel fra noen andre steder i landet også som ønsker å gjennomføre det samme opplegget. Vi ser at konfliktnivået er ulikt rundt omkring i landet, og vi er spente på hva som vil komme frem på workshopen i Oslo, som har rykte på seg for å ha et tøft klima, sier Dyrnes.

– Når vi er ferdige i Oslo skal det lages både delrapporter fra hvert sted og en samlet rapport for hele
prosjektet.

Hun peker på at det ikke bare er mellom hovedentreprenør og underentreprenør det er grunnlag for konflikter, men at det som regel starter med byggherren som legger premissene for hvilke valg som blir gjort videre i prosessen. Derfor skal de i neste runde forsøke å få en dialog med byggherrer og rådgivere.