Regjeringen sier de vil ha effektive verktøy for å bekjempe arbeidslivskriminalitet, og setter derfor ned et ekspertutvalg som skal vurdere tiltak for å sikre god kvalitet og seriøsitet i byggenæringen.

Daglig leder Ane Dyrnes i VBL er glad for at utvalget er satt ned og og de har ventet lenge på at dette arbeidet skulle komme i gang for å få til en mer seriøs byggebransje.

– VBL kommer med sine innspill gjennom BNL, og er spent på hva som kommer ut av dette utvalgsarbeidet, sier Ane Dyrnes til Blikkenslagere.no.

I tilknytning til ekspertutvalget vil det bli etablert en referansegruppe bestående av partene i bygg- og anleggsnæringen, slik at trepartssamarbeidet ivaretas på en god måte. Her vil BNL få en representant, men det er usikkert hvem det blir ennå.

Dagens plan- og bygningslov har en rekke virkemidler som skal bidra til at det bygges i tråd med krav til kvalitet. Det er fra flere hold stilt spørsmål om dagens krav er gode nok, eller om det er behov for nye løsninger. Med bakgrunn i dette vil det nye ekspertutvalget se på helhetlige virkemidler.

Mange i ventilasjon- og blikkenslagerbransjen har stilt spørsmål om det blir gjort nok og om virkemidlene er gode nok for å hindre at mange useriøse får fortsette i byggebransjen. Dette er noe det har vært jobbet med opp mot BNL og videre i systemet.

Lytte til innspill

Nå skal ekspertutvalget lytte til slike innspill fra mange hold for å komme med nye tiltak i løpet av 2019.

Mandatet for eksportutvalget er å vurdere om dagens system med Sentral godkjenning av foretak, erklæring av ansvarsrett, uavhengig kontroll og det foreslåtte Seriøsitetsregisteret for ROT-markedet (enklere arbeider som er unntatt søknadsplikt) bidrar til å oppfylle det som er målsettingen.

Forsvarlig byggkvalitet, tydelig plassering av ansvar og kvalifiserte og seriøse aktører har vært målet med dagens regler, men nå skal det vurderes om det fungerer etter hensikten.

Finnes det andre løsninger enn Sentral godkjenning og Seriøsitetsregister, eller kan de forbedres?

9 medlemmer

Også bygningsmyndighetens rolle sammen med andre myndigheter som skattemyndighetene og Arbeidstilsynets rolle med hensyn til innsats mot arbeidslivskriminalitet skal vurderes.

Utvalget har følgende medlemmer:

  1. Niels Henrik von der Fehr (utvalgsleder), Hurdal. Professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo
  2. Bjørne Grimsrud, Oslo. Direktør for Styring og strategi i Statens vegvesen
  3. Venke Moe, Kristiansand. Plan- og bygningssjef i Kristiansand kommune
  4. Håvard Grønstad, Oslo. Fagsjef i FG Skadeteknikk – Finans Norge Forsikringsdrift
  5. Gro Skaar Knutsen, Tromsø. Administrerende direktør for PEAB Bjørn Bygg
  6. Ingunn Gjermundnes, Bergen. Daglig leder i Teknisk Entreprenør Vest (TEVAS)
  7. Herdis Helle, Osterøy. Advokat hos Kommuneadvokaten i Bergen.
  8. Elisabeth Hofgaard Lycke, Oslo. Spesialrådgiver for kvalitet og HMS i Norconsult
  9. Lars Erik Bartnes, Oslo. HMS-direktør i Veidekke

Mandatet til ekspertutvalget finner du her: