Nyheter

Fremover vil det helt avhenge av hvor flinke blikkenslagerne er til å tilby alternative materialer.

– Bør bli flinkere til å tilby alternativer

– Blikkenslagerne bør bli flinkere til å tilby alternative materialer, sier Erling Lyche i Rheinzink på bakgrunn av sterkt økende råvarepriser og lange leveringstider på flere metaller.

Publisert

Mens stål, kobber, aluminium og flere andre materialer har hatt en sterk prisøkning det siste året, har sink hatt en svært moderat prisstigning i forhold. Fra 01.01.2020 til 31.12.2021 steg prisen på sink med ca. 7 prosent. For perioden fra 01.01.2021 til og med august er prisstigningen på 7 prosent.

Ikke mangel på sink

– Prisøkningen på sink har vært liten de siste to årene, i stor kontrast til mange andre metaller. Vi følger metallbørsen i London (LME – London Metal Exchange) hele tiden. Dagsprisen derfra bestemmer dagsprisen vår. Dette er en flytende dagspris som alle våre grossister får hver dag. Når det er sagt, så har vi i tillegg en del produkter med faste priser som ikke reguleres av metallbørsen daglig. Dette gjelder renner og nedløp. Disse prisene reguleres kun dersom det er store variasjoner på sinkprisen på metallbørsen. Prisendringene de siste to årene har ikke vært så store at det har gitt seg utslag i regulering av disse prisene. Det betyr at renner og nedløp kun har hatt små prisjusteringer de siste to årene. Det vi nå har hatt en prisøkning på er på handelsvarer som vi ikke produserer selv, som for eksempel takrennekroker som inneholder jern, samt snøfangesystemer laget av aluminium, sier Erling Lyche og fortsetter: En av de bakenforliggende årsakene til at sink ikke har hatt samme prisutvikling som mange andre materialer, er at det ikke er mangel på sink i markedet.

– Ikke flinke til å tilby alternativer

– I mangel på andre beskrevne materialer som i tillegg har hatt en betydelig prisstigning, mener flere blikkenslagere at sink vil bli mer aktuelt i prosjekter fremover. Merker dere en økende etterspørsel etter sink nå?

– Vi merker foreløpig ikke en slik vekst. Fremover vil det helt avhenge av hvor flinke blikkenslagerne er til å tilby alternative materialer. Noen få er veldig flinke til å tilby alternativer, mens veldig mange andre ikke er det. Blikkenslagerne bør bli flinkere til å se mulighetene og tilby andre materialer som erstatning for materialer som både har blitt dyre og som i tillegg har lange og tidvis usikre leveringstider.

– Mange blikkenslagere velger ikke å gå inn i diskusjon med byggherre eller entreprenør når det gjelder alternative materialer. Forskjellene i pris mellom sink og andre materialer er ikke så stor som mange skal ha det til. I tillegg dreier det seg om tilgjengelighet og leveringstider. Jeg tror etterspørselen etter sink kan øke fremover, men det avhenger mye av, som sagt, hvor flinke blikkenslagerne er til å tilby alternative materialer.

– Sink som materiale har også fått et utvidet spekter av ulike overflater og farger, blant annet med semitransparent PU-lakk med farge. Så valg av alternativer bør ikke lengre være en utfordring sier Erling Lyche.

Powered by Labrador CMS