Nyheter

Ventilasjonsanlegget ble testet med og uten brannisolasjon.

– Brannisolering farlig for ventilasjonsrør

En forskningsrapport kommer med en oppsiktsvekkende konklusjon om at brannisolasjon av ventilasjonskanaler kan føre til mer skade.

Publisert

Er det virkelig nødvendig med brannisolering av ventilasjonskanaler, spurte forskerne, og fikk et svar de ikke var forberedt på:

– Ved en brann er det avhengig av temperaturen i rommet. Men dersom temperaturen er høy vil ventilasjonskanalene som er brannisolerte, bli deformerte og skadet, noe som fører til større fare for brannspredning, sier forsker Andreas Sæter Bøe til Blikkenslagere.no.

Han peker på at det finnes mange branner som oppnår samme høye temperatur som det de har testet, eller det er montert automatisk slokkeanlegg. Ved en test etter isokurven, som produkter som dører og gjennomføringer testes etter, ble det betydelige deformasjoner på de isolerte kanalene.

Noen og enhver i bransjen fikk kaffen i halsen om de fulgte med på Dagsrevyen på NRK mandag kveld. Forskere fra Rise Fire Research i Trondheim (som tidligere hørte inn under Sintef) har kommet frem til at det kan være skadelig med brannisolering av ventilasjonskanaler.

Selv om ikke forskningen på området er helt ferdig ennå , er to rapporter allerede utgitt hvor de overraskende konklusjonene står. Derfor mener forskerne at dette er fakta som byggebransjen må ta hensyn til.

Ny teststandard

I 2014 kom det en ny teststandard for isolering av ventilasjonsrør som trolig har blitt trukket lenger enn det var grunnlag for. Dermed har det blitt standard at alle kanaler skal brannisoleres, men Andreas Sæter Bøe tolker det ikke som at det er lovpålagt. Det har bare blitt en praksis.

– Det som står i Byggforskserien om dette blir derfor feil, mener sivilingeniøren. Han viser til at mange av disse løsningene ikke er dokumenterte, og det er litt av problemet.

Han har foreløpig ikke fått noen reaksjoner fra bransjen på dette, men ser for seg at dette vil  kunne skape mye engasjement fremover.

Det var Sykehusbygg, Undervisningsbygg og Omsorgsbygg sammen med flere fylkeskommuner som har betalt for forskning hvor de ville finne ut om det virkelig trengs brannisolering av ventilasjonskanaler.

Isolasjonen førte til at kanalen innvendig ble rødglødende.Foto: Rise Fire Research

Kan gi brudd

Svaret de nå har fått var overraskende på mange. Brannisolering kan være med på å gi brudd i kanalene, noe som igjen vil øke faren for brann- og røykspredning.

Litt av bakgrunnen for ønsket om å forske på området, er at utbyggere ser at brannisolering fører til høyere bygg. Sykehusbygg har alene regnet ut at en slik praksis fører til 32 cm høyere etasjer, som gjør at hver niende etasje blir borte.

Beregninger som er gjort med det nye sykehusbygget i Molde viser at isolasjon vil medføre merkostnader på 15-20 millioner kroner. For alle planlagte sykehusbygg de nærmeste årene er det gjort kostnadsberegninger på rundt 200 millioner kroner.

Rapporten

Konklusjonen i rapporten sier det ganske klart:

– De uisolerte kanalene ble ikke skadet av varmen de ble eksponert for. Man kunne imidlertid se en misfarging på kanalene, noe som skyldtes at galvaniseringen på kanalen hadde fordampet. De brannisolerte kanalene derimot, hadde tydelige deformasjoner. Deformasjonene oppstod i hovedsak i nærheten av støtte- og opphengspunktene. Dette kan bidra til spredning av brann og røyk, og bruk av brannisolasjon er derfor ikke tilrådelig.

Hele rapporten kan du lese under tittelen BRAVENT – Rapport 2 – Brannspredning i ventilasjonskanaler

Så deformert var ventilasjonskanalen med brannisolering etter en branntest.Foto: Rise Fire Research
Bak isolasjonen vises det tydelig at kanalen er sterkt påvirket av brannen.Foto: Rise Fire Research
Powered by Labrador CMS