Målet for Micro Matic har vært å heve brannsikkerheten i norske bygg gjennom levering av bedre produkter og løsninger. Samtidig vil de informere og øke kompetansen for moderne og sikkert brannvern.

Etter at de lanserte et nytt system som de mener er revoulsjonerende med moderne systemløsninger, sier ledelsen om gode tilbakemeldingene fra både ventilasjonsentreprenører og elektrikere som har utført installasjonene.

– Vi ser nå en klar trend i at brannrådgivere går bort fra «trekk ut prinsippet» og over til bruk av motoriserte brannspjeld med styringssystem. Dette er det mange grunner til. Dersom man skal unngå spredning av røyk, giftige gasser og høye temperaturer i ventilasjonskanaler, sier det seg selv at et brannspjeld som stenger kanalen, er langt sikrere enn å transportere røyk og giftige gasser gjennom hele bygget, sier salgssjef Torkild Bøe til vvsforum.no.

Han peker på at det ikke trengs brannisolasjon når man benytter brannspjeld og heller ikke bypass for gjenvinner eller spesialvifter.

MicroBrann er et komplett system med spjeld, detektorer og bus-basert styring. Produsenten mener at et godt røyk- og brannvern skal redde menneskeliv og begrense skade på eiendom og løsøre til et minimum. De mener at oppfinnelsen er med på å bidra til nettopp dette.

Komplett

MicroBrann har modbus- og BACnet-kommunikasjon, plug & Play og Bus-basert styring.

– Vi tør påstå at vi med MicroBrann kan tilby markedets mest moderne systemløsning for brannsikring av ventilasjonsanlegg, skriver produsenten på sine hjemmesider.

Videre skriver de at systemet er modulbasert med en unik fleksibilitet som gjør det perfekt for bruk i de fleste typer bygg. Da kan det enten være et komplett frittstående system, eller integrert mot SD-anlegg.

Enkelt for entreprenør

Produsenten viser til at enhetene kommuniserer både mot Modbus- og BAC-net og er designet på en måte som gjør det lett å velge eller endre kommunikasjonsprotokoll når som helst i byggeprosessen.

Produktet har fokus på brukervennlighet og skal være designet for optimal brukervennlighet for både installatør, entreprenør og byggherre.

Her er hele beskrivelsen av løsningen: