Bransjebladet Blikkenslageren har, tradisjonen tro, sett på de økonomiske tallene for blikkenslagerbransjen. Analysen er basert på et uttrekk av 410 aksjeselskaper. Kravet for å bli med i analysen er at selskapene hadde driftsinntekter i løpet av regnskapsåret 2019, samt at de i Brønnøysund er registrert med bransjekoden «43.911 Blikkenslagerarbeid».

Omsetningsvekst

Uttrekket av bedrifter hadde i fjor en omsetningsvekst på 9,5 prosent, tilsvarende en verdi på 343 millioner kroner. Det ga totale driftsinntekter i 2019 på 3,961 milliarder kroner. Dermed fortsetter blikkenslagerne omsetningsveksten som har preget bransjen de siste årene. I 2018 var veksten på hele 14,5 prosent. Selv om fjorårsveksten var et stykke under 2018, er den likevel godt over gjennomsnittet de siste årene.

Bedret lønnsomhet

Samlet driftsresultat for bransjen var i 2019 på 255 millioner kroner, en økning på gode 15,3 prosent fra 2018, hvor tallet var 221 millioner kroner. Det gir en driftsmargin (driftsresultat i prosent av driftsinntekter) i 2019 på 6,4 prosent, mot 6,2 i 2018. Samlet ordinært resultat før skatt i 2019 var på 243 millioner, mot 212 millioner i 2018. Det gir en resultatgrad på 6,1 prosent for 2019, mot 5,9 i 2018.

De mest lønnsomme selskapene

Også i år har vi sett på lønnsomhetsutviklingen i bransjen ut fra selskapenes størrelse målt etter driftsinntekter. Alle selskapsstørrelser har bedret driftsmargin, med unntak av bedrifter med omsetning opptil 5 millioner kroner. Selskaper med over 50 millioner i driftsinntekter har den beste utviklingen med en driftsmargin i 2019 på 5,8 prosent, mot 4,9 prosent i 2018.

Bruttofortjeneste på 61,3 prosent

Vareforbruket var i 2019 på 1,511 milliarder kroner. Det gir en gjennomsnittlig bruttofortjeneste for bransjen i 2019 på 61,8 prosent. Det er en forbedring fra 2018 da den gjennomsnittlige bruttofortjenesten var på 60,9 prosent. Bransjen hadde i 2019 en økning i lønnskostnadene fra året før på 10 prosent. De totale lønnskostnadene var i 2019 på nær 1,526 milliarder kroner.

Bedret soliditet

Bokført egenkapital for bransjen var ved utgangen av 2019 på 712 millioner kroner. Det er en økning på 85 millioner (13,6 prosent) fra 2018. Eierne tok i 2019 utbytter på til sammen 68 millioner kroner, 10 millioner mer enn året før.