Siden Lindab lanserte UltraLink for ventilasjonsanlegg i fjor, er det økende interesse for å ta systemet i bruk. Også andre har kommet med lignende systemer. Måling med UltraLink gjøres uten tradisjonelle målekors og uten økt trykkfall. Dette kan brukes ved kontroll av anlegget for å sjekke at det fungerer som det skal.

Her finner du mer info. om UtraLink.

– UltraLink VAV, FTCU, kan måle mengde og temperatur i forbindelse med motorstyrt spjeld. Dette er noe som vil bli mer og mer standard etter hvert, sier markedssjef hos Lindab, Mads Redigh Karlsen, som viste fram produktet som ikke påvirkes av støv eller smuss.

UltraLink gjør det også mulig å måle luftmengder med dokumentert nøyaktighet på +/-5 ved kanalhastigheter på 0,5 m/s. Dette bidrar til god kontroll ved lave trykk og hastigheter i kanalanlegg.

Tilkoblet PC

Ultralyd har mengde- og temperaturmåling og kan enkelt kobles på en PC for avlesning eller endringer i settpunkter, sa Karlsen til de fremmøtte.
Han viste ulike varianter av VAV, og snakket også om det nye DCV hvor luftmengden styres automatisk i henhold til rommets virkelige behov. CO2 og temperatur styres sammen.

– Dette vil gi en god energisparing, sa Karlsen. Han viste samtidig eksempler på et kanalanlegg som viste at CAV gir trykkfall på 340 pascal, VAV konstant trykk gir 160 pascal, VAV spjeldoptimalisering gir 115, mens VAV optimalisert på rom-nivå gir 85 pascal.

Støy

John Lunde Østvold fra Lindab kom også på Ventilasjonsforum med klare signaler om hva som er feil når det dukker opp for mye støy fra ventilasjonsanlegget. Hovedsakelig mener han det er for dårlig planlagt anlegg og feil ved montering som fører til problemer.

– Med krav om lavere trykk i  ventilasjonsanlegget er noen av lydproblemene som før var vanlig, mer eller mindre borte. Men det er fortsatt problemer med spjeld og kanalnett som er feilmontert og gir lyd, sa Østvold.

Lydfeller

– Setter du inn spjeld, bør det være lydfeller, var det klare rådet han ga.Hastighet på viftene er ofte avgjørende for lyden. Som regel er det vifter og viftemotoren som gir mest lyd i anlegget.– Dårlig planlegging av et anlegg kan føre til at det ikke er nok plass til lydfeller. Feil på utstyr kan skje, men det er veldig sjelden, sa Østvold.

Glemte hull

Glemte skruehull er også en gjenganger Hull skaper problemer med lyd og lekkasjer av luft.Ved innregulering kan det skje at det bores hull som glemmes å bli plugget.Lokk inne i kanalene er heller ikke helt ukjent problem.– Med stabler av rør bør det uansett være en vane å sjekke om det er noe i røret. Det bør ikke være døde katter i røret når du monterer, sa han litt humoristisk og mener det er montørens oppgave å sjekke.

 

 

**UltraLink har mange fordeler.** I morgendagens inneklimaløsninger kommer UltraLink til å bli en viktig komponent fordi produktets energifordeler er på linje med klimamålene og kan bidra til at de oppfylles.

**UltraLink har mange fordeler.** I morgendagens inneklimaløsninger kommer UltraLink til å bli en viktig komponent fordi produktets energifordeler er på linje med klimamålene og kan bidra til at de oppfylles.

Foto: Lindab

 

Foto: Lindab