Under Bygg Reis Deg blir det holdt en egen konferanse kalt Det Norske Byggemøte. Dette er en møteplass for kommuner, organisasjoner, bedrifter og bedriftsledere som vil jobbe for økt samarbeid i de ulike aktørene i byggeprosessen.

I en pressemelding heter det at arrangementet som blir 17. oktober skal inspirere samtlige ansatte på tvers av bransjer, samtidig som det skal gi motivasjon til dialog og bidra til utvikling i en bærekraftig byggeindustri.

Administrerende direktør, Gunnar Glavin Nybø, har nå lansert programmet for konferansen som har både nasjonale og internasjonale foredragsholderes som gir innblikk i hvem som ligger i tet av utviklingen og hvordan disse aktørene jobber .

I samarbeid med Bygg21 har vi gjennomført en konkurranse om Gullhammeren 2018 og de 10 beste kandidatene vil bli presentert for å vise hvilket nivå vi er på i Norge. Senere i programmet får vi høre hvordan professorene Sveinung Jørgensen og Lars Jacob Tynes Pedersen ser på mulighetene til å utvikle bærekraftige forretningsmodeller innen norsk byggenæring, sier Nybø.

Programmet til Det Norske Byggemøtet 2018