Blikkenslageren Roger Ryland i Halden har vært med på et spennende prosjekt som nå har medført en pris. Han startet i 1992 opp Stranda Blikkenslageri etter at bedriften han jobbet for måtte trappe ned. Siden har Ryland hatt mange jobber som innbefatter sink og annet takarbeid.

Nå er et av husene han har vært med gjenstand for oppmerksomhet gjennom byggeskikksprisen for Halden.

– Det er eierne av huset som har fått prisen, men vi som har gjort arbeidet er en naturlig del av dette, sier Roger Ryland.

Svendsby bygg AS har hatt hovedarbeidet med å bygge inn et gammelt bygg i Halden. Marthe Lie og Magnus Syversen med tre barn har flyttet inn i nyrestaurert hus og nybygd våningshus på gården i Torpedalen.

Hus over hus

De ønsket å ta vare på noe av det gamle bygget, og har bygd et nytt hus rundt dette.

For blikkenslageren var det som å jobbe på et nytt hus.

– Vi hadde alt av utvendig blikk med takrenner og nedløp med diverse beslag. Alt er av sink som jeg produserer på verkstedet og lodder sammen på bygget. Jeg kjøper aldri noe ferdig, sier Ryland.

Han har i 25 år jobbet med mange slike oppdrag, men det er første gangen et bygg har fått en pris.

I Halden er det mange bygg som bruker sink fordi det er vanlig, og noen vil gjerne ha litt ekstra for at huset skal se litt spesielt fint ut.

Godt samarbeid

– Jeg har jobbet med entreprenøren en del tidligere og har et godt samarbeid, sier Ryland.

– Selv om det er mye sinkarbeid tar jeg alt av blikkenslagerarbeider på taket. Da er det stort sett at jeg lager alt selv og overlater til snekkerne å sette opp ferdige takrenner, sier Ryland som for det meste kjøper plater og vulser dem selv for å lage takrenner.

Prosjektet som fikk pris er tegnet av SG Arkitekter og bestod av en tømmerstue fra 1800-tallet som er bevart helt inn til ny konstruksjon. Utvendig er huset bygd etter bilder fra hvordan det opprinnelig var satt opp hvor alle beslag er i sink etter gammel arbeidsmetode.

Detaljer rundt vindu fra blikkenslageren er medvirkende til prisen.

Detaljer rundt vindu fra blikkenslageren er medvirkende til prisen.

Foto: Steinar Omar Østli, Hamar Arbeiderblad