Nyheter

Langved Blikkenslagerverksted har tomme ordrebøker etter sommeren og står i fare for å måtte permittere.

Byggestopp kan føre til permitteringer

Endret kommunal saksbehandling gjør at Langved Blikkenslagerverksted AS står i fare for å måtte permittere ansatte. Normalt er dette en travel årstid med kaos, men ordrebøkene er tomme.

Publisert

Nylig gikk Byggmester Freddy Larsen AS til det skritt å si opp alle ansatte som en konsekvens av problemene byggestopp medfører for byggebransjen. Nå står også elektrikere, rørleggere og den lokale blikkenslageren for tur med å miste arbeid.

Årsaken er at etter sammenslåingen av Tjøme og Nøtterøy kommuner til Færder kommune i 2017, har de innført innskjerpet praksis for byggesøknader. Også «gamle synder» blir tatt fatt i, og nå fører dette til at byggesøknadene hoper seg opp og folk lar være å søke om bygging.

– Tidligere hadde vi på denne tiden av året kaos med arbeid som skulle være ferdig på hytter og hus før sommerferien, og en del arbeid avklart for høsten. Nå er det lite mas fram til sommeren med mest vedlikeholdsjobber, og ingen avtaler om arbeid i boks for høsten. Det begynner å bli krise, sier daglig leder Kim André Ellefsen i Langved Blikkenslagerverksted AS.

Tidligere var det ukentlige mailer med forespørsler om nybygg. Nå er det ikke engang tilbakemeldinger på større anbud de har regnet på.

– Vi klarer oss frem til sommeren, men skjer det ikke noe snart må vi vurdere permitteringer i første omgang, sier Ellefsen.

Kritisk høst

Han har brukt de siste 12 årene på å bygge opp bedriften med arbeid lokalt. I disse årene har 4 lærlinger tatt svennebrev og fått seg jobb. Nå er det stor usikkerhet hos de 6 ansatte om hva fremtiden bringer.

– Høsten er kritisk for oss, hvor vi har størst omsetning. Mangel på arbeid gjør at høsten ser mørk ut. I mellomtiden ser vi på om det er mulig å søke på jobber utenfor Ferder kommune.

Ellefsen viser til at siden 90 prosent av arbeidet er i Ferder kommune, blir det merkbart for oss når det blir mindre å gjøre. Noe må gjøres, og det snart.

Entreprenørene har hatt dialogmøter med kommunen, uten at det har skjedd noe så langt. Nå tar Byggmester Freddy Larsen det drastiske steget å si opp alle de resterende ansatte, av det som på det meste var 12 ansatte. Han orker ikke mer og er svært kritisk til kommunens behandling av byggesøknader.

Jurister

– Saksbehandlerne er jurister, uten erfaring ute i marka, sier Larsen til avisa Øyene.

Han legger ut om en administrasjon som er firkantet og bruker alt for lang tid på behandling av søknader. Dette har ført til at folk vegrer seg for å søke om utvidelser, rehabilitering og annen bygging av både hytter og hus. Dermed blir det ingen jobb for entreprenørene heller.

– Kommunen må forholde seg til plan- og bygningsloven, de faktiske forhold og behandle sakene ut fra det. Kommunen har en plikt etter plan- og bygningsloven å føre tilsyn og å følge opp ulovligheter. Kommunen arbeider aktivt for å få ned saksbehandlingstiden, svarer kommunaldirektør Margrethe Løgavlen til avisa.

Blikkenslageren forteller om en samlet bransje som lenge har jobbet med å få til en løsning.

– Om vi må si opp ansatte kan vi risikere at byggeaktiviteten eksploderer igjen om ett år, og da har vi ikke nok folk, sier Kim André Ellefsen.

Powered by Labrador CMS