Etter omfattende klager fra de som skal kjøpe bolig i prosjektet Bråvann Platå i Vågsbygd, har Kristiansund kommune fratatt Sør Bolig Eiendom AS ansvarsretten. En rekke feil er dokumentert, som vannlekkasje i boder, feil ved montering av svalganger, for lytt mellom leiligheter og manglende tetting rundt ventilasjon.

– Sør Bolig Eiendom AS har etter vår vurdering ikke de kvalifikasjoner som kreves for å stå ansvarlige for omsøkte ansvarsområder. Det foreligger ikke lenger pålitelighet og dugelighet, skriver jurist og saksbehandler i Kristiansand kommune, Marius Raael.

Fedrelandsvennen har hatt flere artikler om dette byggeprosjektet, og nå må firmaet finne et annet firma til å gå gjennom boligene og rette opp feil.

Kommunen mener det er grunnleggende feil med prosjekteringen, manglende egenkontroll og svikt i utførelse og har ikke lenger tillit til Sør Bolig Eiendom.