VBLs landsmøte ble i dag avholdt for første gang i digital form. Det ga et effektivt møte, riktignok med noen tekniske problemer, men som lot seg løse rimelig greit. Møtet ble åpnet av næringsminister Iselin Nybø som hadde satt seg inn i blikkenslagerfaget, en innsikt som styreleder Jan Henrik Nygård håpet kunne komme til nytte på et senere tidspunkt. Også styreleder og fungerende direktør i BNL, Haakon Tronrud, hadde et innlegg der han blant annet snakket om betydningen av å stå sammen i byggfagene.

Årets landsmøteforhandleringer ble gjennomført uten noen som helst overraskelser og uten avvik i forhold til styrets innstilling. Det eneste vedtaket som ble pyntet på underveis i møtet var en formulering i forbindelse med saken om sletting og navneskifte for å rydde ett av VBL organisasjons organisasjonsnumre av veien. Dette krevde også 2/3 tilslutning fra alle medlemmene. Så mange deltok ikke på møtet, så styret foreslo å sende en skriftlig henvendelse til de som ikke deltok i møtet for å få deres tilslutning til dette punktet. De fikk landsmøtet tilslutning til dette.

Ellers ble både regnskap, strategi- og handlingsplan og budsjett for 2021 og 2022 vedtatt av landsmøtet uten diskusjoner.

VBL-styret 2021-2023

Mangeårig nesteleder Tor Ove Jørgensen går ut av styret. Det samme gjør Terje R. Eriksen. Styret for 2021-2023 består av:

Jan Henrik Nygård
Styreleder (gjenvalgt)

Jørn Ove Drengenes
Nestleder (ny som nestleder)

Bjørnar Eriksen
Styremedlem (ny)

Egil Petersen
Styremedlem (ny)

Pål Sagen
Styremedlem (gjenvalg)

Knut Ivar Hov
Styremedlem (gjenvalg)

Erling Solhaug og Jarle Kristiansen ble valgt som varamedlemmer til styret.

Vedtektskomité

Vedtektskomiteen for 2021-2023 består av:

  • Walter Karpinnen (gjenvalg)
  • Trond Opheim (gjenvalg)

Kontrollkomité

Kontrollkomiteen for 2021-2023 består av:

  • Torill Wollebekk (gjenvalg)
  • Fredrikke Onsrud (ny)

Valgkomité

Valgkomiteen ble på landsmøtet foreslått og vedtatt utvidet fra tre til fire medlemmer for å få en bredere representasjon. Valgkomiteen for 2021-2023 består av:

Bent Sæthre – leder (gjenvalg)
Personlig vara Martin Kvamme (ny)

Svein Hanssen (gjenvalg)
Personlig vara Geir Albretsen (ny)

Tore Waagenes (gjenvalg)
Personlig vara Torgeir Rønning (gjenvalg)

Tor Ove Jørgensen (ny)
Personlig vara Geir Salvesen (ny)